Medijsko središče / Sporočila za javnost / 25 NOVIH ZAPOSLITEV V JAMI PREMOGOVNIKA VELENJE

25 NOVIH ZAPOSLITEV V JAMI PREMOGOVNIKA VELENJE

Premogovnik Velenje se kljub zelo zahtevnim razmeram, v katerih se nahaja, zaveda, da so znanje in izkušnje v času hitrih sprememb izjemno pomembni. Podjetje še posebno pozornost namenja kadrom, kar dokazuje s štipendiranjem dijakov in z – za nemoten delovni proces – nujno potrebno zaposlitvijo kadrov. V začetku leta 2016 so zaposlili 25 štipendistov geostrojnikov rudarjev, geotehnikov in mehatronikov operaterjev.

Premogovnik Velenje za nemoten delovni proces pridobivanja premoga potrebuje ustrezen kader. Rudarski poklic je zelo specifičen, saj pod zemljo vladajo posebne razmere, na katere morajo biti delavci dobro pripravljeni, da svoje delo opravijo učinkovito in predvsem varno. Med šolanjem pridobijo dijaki toliko izkušenj, da lahko ob nastopu delovnega razmerja samostojno opravljajo že večino rudarskih opravil, zato traja njihova polna vključitev v delovni proces krajši čas.

»Izobraževanje izvajamo na za to določenih deloviščih v jami in zunanjih enotah,  po učnem delovnem načrtu. Model uvaja obvezno praktično usposabljanje z delom in daje poudarek pridobivanju praktičnih znanj in izkušenj, vključevanju v delovni proces, pridobivanju delovnih sposobnosti in navad, spoznavanju realnega delovnega okolja in sodelavcev, torej znanj, ki jih v šolskih delavnicah ni mogoče pridobiti. Takšen način vzgoje kadrov, ki ga podpira tudi Evropska unija, je primer dobrega sodelovanja izobraževalne ustanove z gospodarstvom, saj gre za tesno povezovanje teorije in prakse,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in dodal, da smo v začetku leta 2016 v Premogovniku Velenje zaposlili 25 štipendistov geostrojnikov rudarjev, geotehnikov in mehatronikov operaterjev, ki so bili razporejeni na dela v jami in v okviru uvajalne dobe opravljajo pripravništvo.

Večina štipendistov velenjskega Premogovnika se šola v programih geostrojnik rudar in geotehnik na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje. V šolskem letu 2015/16 je bilo razpisanih in podeljenih 14 štipendij, od tega 8 za geostrojnike rudarje in 6 za geotehnike. Dijaki imajo z vpisom v ta dva programa poleg možnosti pridobitve kadrovske štipendije še nekatere dodatne ugodnosti, kot so brezplačni zdravniški pregled, malica, prevoz, uporaba zaščitnih sredstev, dodatek za uspešnost in drugo, pet najboljših dijakov pa ima prednost pri zaposlitvi ter možnost sodelovanje pri raznih projektih. Dijaki opravljajo praktično izobraževanje pod vodstvom izkušenih in usposobljenih učiteljev oziroma inštruktorjev.

Mag. Albin Vrabič, ravnatelj Šole za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje, je poudaril, da to, da bo Premogovnik Velenje Sloveniji s svojim premogom zagotavljal električno energijo do leta 2054, zahteva kader, ki bo sposoben premog odkopati ter rudnik strokovno in ekonomsko, takrat ko bo čas za to, tudi zapreti: »Za to potrebujemo usposobljene in kvalificirane kadre, ki jih na naši šoli v sodelovanju z velenjskim premogovnikom zagotavljamo že desetletja. Naši dijaki celoten praktični pouk izvedejo v Premogovniku Velenje. Ko končajo šolanje, so pripravljeni za delo v jami. Poleg tega imajo skoraj vsi štipendijo in jamski dodatek, če so uspešni, dobijo še dodatek za prizadevnost.«

»Čeprav so delovne razmere v jami nekoliko drugačne, kot so drugje, sem bil že v 1. letniku, takoj po prvem obisku v jami Premogovnika Velenje, trdno prepričan, da sem izbral pravi poklic,« je povedal dijak 3. letnika Šole za rudarstvo in varstvo okolja Matej Prosenjak. »Delo v jami se mi zdi zelo zanimivo in raznoliko. Z dobrim uspehom v šoli prideš tudi prej do zaposlitve. Če postaneš najboljši dijak, imaš za zaposlitev še večje možnosti, če si odličen, pa imaš tudi višjo štipendijo,« kar pomeni, da ima lahko dijak v tretjem letniku skoraj tristo evrov mesečnih prihodkov.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater