Medijsko središče / Sporočila za javnost / 24. seja Skupščine Premogovnika Velenje – Delničarji glasovali ZA dokapitalizacijo družbe

24. seja Skupščine Premogovnika Velenje – Delničarji glasovali ZA dokapitalizacijo družbe

Na 24. seji Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v četrtek, 9. julija 2015 in katere se je udeležilo 85,99 % delničarjev z glasovalno pravico, so delničarji izglasovali dokapitalizacijo družbe s stvarnim in denarnim vložkom v višini 71,6 mio EUR.

»Na ravni Skupine Premogovnik Velenje in Premogovnika Velenje, d. d., je bil decembra 2014 sprejet Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Osnove načrta so bile izdelane že sredi leta 2014, nakar je prišlo do nastopa višje sile zaradi zatesnitve odkopa CD1, kar je v osnovi spremenilo finančno sliko Premogovnika Velenje in podlago za vnaprejšnje prestrukturiranje. Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja družb v Skupini Premogovnik Velenje je bil prevzet tudi v konsolidirani Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine HSE. Ukrepi za leti 2014 in 2015 se do današnjega datuma izvajajo uspešno, Premogovnik Velenje pa posluje skladno z Načrtom. Zaradi težkih geomehanskih razmer je v Premogovniku Velenje v letu 2015 še planirana izguba v višini 12 mio EUR, Premogovnik Velenje pa bi dokončno posloval pozitivno od leta 2017 dalje, v letu 2016 pa že predvidevamo rezultat okoli ničle,« je po skupščini povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob in dodal, da je poslovodstvo Premogovnika Velenje z odprto dokapitalizacijo omogočilo vsem delničarjem Premogovnika Velenje, d. d., da ohranijo svojo udeležbo v kapitalu in sodelujejo z vpisom in vplačilom delnic.

Z izglasovanjem dokapitalizacije so ustvarjeni ekonomsko-finančni, poslovni (procesni) in socialni pogoji za vzdržno poslovanje Premogovnika Velenje v skladu z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Delničarji so se na seji skupščine seznanili z informacijo o postopku in zaključku poslovnega in ekonomsko-finančnega dela posebne revizije, ki jo je izglasovala skupščina na seji maja 2014. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah bo Uprava Premogovnika Velenje seznanitev o ugotovitvah posebnega revizorja uvrstila na prihodnjo sejo skupščine.

Na seji je svojo odstopno izjavo podal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje mag. Jože Kaligaro in na podlagi njegove odstopne izjave tudi član Uprave Premogovnika Velenje za prestrukturiranje Boris Štefančič. O svojem odstopu razmišlja tudi predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob, ki pa odstopne izjave še ni podpisal. Na seji sta bila v nadaljevanju za nova člana nadzornega sveta družbe za 4-letni mandat imenovana Stojan Nikolič in dr. Boštjan Markoli.

Mali delničarji so na seji skupščine napovedali izpodbojne tožbe zoper na skupščini sprejeti sklep glede poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala in povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi in denarnimi vložki.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje.

floater