Medijsko središče / Sporočila za javnost / 13. STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE USMERJENA V RAZVOJ

13. STRATEŠKA KONFERENCA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE USMERJENA V RAZVOJ

»Vemo, kaj so naše naloge. Vezane so na projekt gradnje bloka 6, na konkurenčno ceno premoga, na ustvarjanje novih delovnih mest, zmanjšanje delovnih mest pri pridobivanju premoga ter v ustvarjanje prihodka na tujih trgih, kjer smo bili v letih 2008 in 2009 zelo uspešni,« je dejal dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje, na koncu 13. Strateške konference Skupine Premogovnik Velenje (PV), ki je bila 11. in 12. marca 2010 v Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju.

Prvi dan je bil namenjen razvojnim načrtom družb v Skupini PV , drugi dan pa prodajnim programom, ki prinašajo prihodke na trgih izven prodaje premoga. Uvodoma je dr. Milan Medved dejal, da so vsi načrti Skupine PV usmerjeni v razvoj in nove investicije, ki so vse naravnane v konkurenčnost dejavnosti. Verifikacija obstoječih zalog premoga je pokazala, da je v Premogovniku Velenje na voljo še 127 milijonov ton odkopnih zalog premoga in ga je tako več kot dovolj za celotno življenjsko dobo bloka 6. Tudi sicer so nadaljnje usmeritve za delovanje Premogovnika v veliki meri odvisne od nadaljevanja gradnje bloka 6 v TEŠ. Ob nepričakovani zaustavitvi tega projekta bi se morali takoj naravnati v zapiranje Premogovnika Velenje, kar pa bi bilo z narodnogospodarskega vidika neprimerno.

Na strateški konferenci so potrdili nekoliko spremenjene strateške cilje Premogovnika Velenje. Prvega so usmerili predvsem v prilagajanje razmeram na konkurenčnem trgu, drugi ostaja enak: zagotavljati varnost in humanost pri izvajanju delovnega procesa. Tretji se še vedno nanaša na ravnanje z okolje in se po novem glasi: zagotavljati družbeno odgovorno ravnanje Premogovnika Velenje v skladu z okoljskimi zahtevami. Najbolj spremenjen je četrti, ki je do zdaj govoril o prestrukturiranju družb, zdaj pa pravi, da je treba zagotavljati rast Skupine Premogovnik Velenje s prodajo znanj in storitev na trgih izven osnovne dejavnosti in s tem posledično ustvarjanje novih delovnih mest v regiji.

Predstavitev načrtov hčerinskih družb HTZ Velenje, RGP, PV Invest in GOST je potekala prav v smislu tega cilja. Dr. Milan Medved je bil na koncu konference zadovoljen s predstavljenimi zanimivimi idejami in novimi programi. Dejal je, da so predstavitve tako projektov v Premogovniku Velenje kot v hčerinskih družbah pokazale jasen pogled v razvoj.

Diana Janežič
Služba za odnose z javnostmi
031-798-368

floater