DRUŽBA HSE / Vodstvo

HSE d.o.o. vodi dvočlansko poslovodstvo, ki ga sestavljata generalni direktor in poslovni direktor. Člana poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Direktorje in direktorice odvisnih družb skupine HSE imenuje in odpokliče poslovodstvo HSE, razen v Premogovniku Velenje, kjer je to imenovanje v pristojnosti nadzornega sveta družbe.

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

mag. Stojan Nikolić

Generalni direktor HSE

dr. Viktor Vračar

Poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

Nadzorni svet HSE d.o.o.

  • Tomaž Besek, predsednik
  • mag. Barbara Gorjup, namestnica predsednika
  • dr. Boštjan Markoli
  • dr. Miloš Pantoš
  • Vesna Cukrov
  • mag. Goran Brankovič
  • Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
  • Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
  • mag. Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)