DRUŽBA HSE / Vodstvo

HSE d.o.o. vodi dvočlansko poslovodstvo, ki ga sestavljata generalni direktor in začasni poslovni direktor. Člana poslovodstva z mandatno dobo štirih let imenuje in odpokliče devetčlanski Nadzorni svet HSE d.o.o. Direktorje in direktorice odvisnih družb skupine HSE imenuje in odpokliče poslovodstvo HSE, razen v Premogovniku Velenje, kjer je to imenovanje v pristojnosti nadzornega sveta družbe.

VODSTVO KROVNE DRUŽBE

mag. Stojan Nikolić

Generalni direktor HSE

Tomaž Besek

Začasni poslovni direktor HSE

Vodstva družb v skupini HSE

DružbaVodstvo
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Stojan Nikolić, Tomaž Besek
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Andrej Tumpej
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. mag. Radovan Jereb
Srednjesavske elektrarne d.o.o. dr. Matjaž Eberlinc
HSE – Energetska družba Trbovlje d.o.o. Ervin Renko
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. Mitja Tašler
Premogovnik Velenje, d.o.o. mag. Ludvik Golob, mag. Mojca Letnik
HSE Invest d.o.o. Miha Pečovnik
HSE Balkan Energy d.o.o. Irena Stare, Drago Skornšek
HSE Adria d.o.o. Irena Stare
HSE Mak Energy DOOEL mag. Primož Pogačnik Drago Skornšek
HSE BH d.o.o. Zlatko Sahadžić
Podružnica HSE Praga Drago Skornšek
Predstavništvo HSE Bukarešta Drago Skornšek

Nadzorni svet HSE d.o.o.

  • dr. Boštjan Markoli, predsednik
  • mag. Barbara Gorjup, namestnica predsednika
  • dr. Miloš Pantoš
  • Vesna Cukrov
  • Goran Brankovič
  • Tomaž Besek *
  • Boštjan Jančar (predstavnik zaposlenih)
  • Jernej Otič (predstavnik zaposlenih)
  • mag. Petja Rijavec (predstavnica zaposlenih)

*Od 5. 4. 2019 do 30.4.2019 oziroma najdlje do nastopa mandata poslovnega direktorja z rednim mandatom ne sme delovati kot član NS, skladno z 2. odstavkom 273. čl. ZGD-1, saj je bil imenovan za začasnega poslovnega direktorja izmed članov NS.