HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Zaposlitev

AKTUALNI RAZPISI

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

Ljubljana, 7.2.2019

Družba HSE vabi k sodelovanju

POMOČNIKA VODJE UPRAVLJANJA S ČLOVEŠKIMI VIRI (m/ž)

V svojo sredino vabimo sodelavca(ko) katerega glavne naloge bodo usmerjene v sodelovanje pri pripravi strategije razvoja kadrov, prepoznavanje razvojnih potreb, upravljanje ključnih kadrov na ravni družbe in Skupine HSE. Odgovornosti pomočnika vodje upravljanja s človeškimi viri bodo med drugim vodenje zahtevnejših kadrovskih projektov na razvojnem področju v okviru družbe in Skupine HSE, izvajanje strateških nalog s kadrovskega področja.

Pogoj za kandidaturo je visokošolska strokovna izobrazba oz. visokošolska univerzitetna izobrazba (sedma stopnja) ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri ter 5 let delovnih izkušenj na področju upravljanja človeških virov, s poudarkom na področju razvoja kadrov.

Pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika (višnji nivo), napredno znanje programa MS Office, poznavanje delovno pravne zakonodaje, poznavanje aktualnih trendov in dobrih praks na kadrovskem in razvojnem področju.

Zaželene osebnostne lastnosti: samoiniciativnost, proaktivnost, visoka stopnja notranje motivacije, sposobnost timskega dela, komunikativnost, ciljna usmerjenost, organizacijske sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov ter pripravljenost na vseživljenjsko učenje.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na poslovni enotah družbe HSE, pretežno v Mariboru in Šoštanju, vsekakor pa pričakujemo, da se bo oseba pripravljena voziti na delo v različne poslovne enote (poleg Maribora in Šoštanja še Ljubljana, Nova Gorica).

Ponujamo vam konkurenčno plačilo, delo v prijetnem, mladem kolektivu, možnost osebnega razvoja.

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili do vključno 20.2.2019 na elektronski naslov: zaposlitev@hse.si

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

ŠTUDENTSKO DELO

Zaključujete študij in ste na začetku svoje karierne poti? Vas zanima delo v mladi in ambiciozni ekipi, usmerjeni tudi v mednarodno okolje? Ste kreativni? Imate aktiven študentski status? Kaj še čakate? K sodelovanju vabimo:


1. Študente (m/ž) za delo v sektorju prodaje in trgovanja z električno energijo

Od vas pričakujemo:

-         da ste študent višjega letnika študija ali absolvent smeri računalništva in informatike matematike in fizike, ekonomije ali druge ustrezne smeri;

-         izkušnje pri delu z bazami podatkov;

-         poznavanje programskih jezikov Python/VB.NET/Java/SQL;

-         zanimanje za področje trgovanja z energenti ter finančno področje;

-         dobre analitične sposobnosti ter celostno reševanje kompleksnih problemov;

-         dobro znanje angleškega jezika;

-         komunikativnost in sposobnost dela v timu.

 

Naloge, ki jih boste opravljali:

-         sodelovanje in podpora pri dnevnemu procesu analize trgov;

-         sodelovanje in podpora pri dnevnemu procesu prodaje in trgovanja;

-         možnost sodelovanja pri razvoju prototipnih rešitev na področju algoritmičnega trgovanja;

-         sodelovanje pri kontroli in vzdrževanju avtomatiziranega zajema podatkov iz spletnih virov;

-         sodelovanje in podpora pri usklajevanju in pripravi dokumentacije ter sodelovanje in podpora pri komuniciranju s poslovnimi partnerji;

-         ostale podporne naloge po naročilu.

 

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana.

Študentsko delo poteka praviloma v okviru delovnega časa družbe.

 

Vse zainteresirane študente vabimo, da nam na zaposlitev@hse.si pošljejo prijavo skupaj s študentskim obrazcem, ki je nahaja na spletni strani www.hse.si, pod rubriko Zaposlitev.

Več informacij o naši družbi najdete na naslovu www.hse.si.

 

K sodelovanju vabimo tudi:

2. študente (m/ž) za informacijsko podporo trgovanju

Od vas pričakujemo:

·        znanje objektnega programiranja (zaželeno je znanje programskih jezikov VB.NET, C# ali Java),

·        znanje angleškega jezika,

·        zaželeno je znanje SQL,

·        zaželene osebnostne lastnosti so samostojnost, natančnost in samoiniciativnost.

 

Naloge, ki jih boste opravljali:

  • sodelovanje pri zasnovi, razvoju, pripravi tehnične dokumentacije in implementaciji programskih rešitev za projekte avtomatskega trgovanja, vizualizacije tržne pozicije, strojnih testov za pravilnost vnosa, transformacije podatkov in druge,
  • komunikacija s sodelavci in redno obveščanje nadrejenega o svojem delu.

 

Delo je povezano z informacijskim sistemom OpenLink Endur (sistem za upravljanje trženja z električno energijo in obvladovanje tveganja) in obsega širitev funkcij sistema z lastnim razvojem (Java, VB.NET, C#) oziroma s trženjskimi bazami podatkov MS SQL, za katere potrebujemo pomoč pri zajemu in kontroli podatkov ter pripravi poizvedb.

 

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana.

Študentsko delo poteka praviloma v okviru delovnega časa družbe.

Vse zainteresirane študente vabimo, da nam na zaposlitev@hse.si pošljejo prijavo skupaj s študentskim obrazcem, ki je nahaja na spletni strani www.hse.si, pod rubriko Zaposlitev.

Več informacij o naši družbi najdete na naslovu www.hse.si.