HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Zaposlitev

Družba HSE d. o. o. razpisuje prosto delovno mesto:

  

TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA (m/ž)

 

Glavne naloge:

-     sklepanje poslov na trgu električne energije v skladu s strategijo,

-     sklepanje poslov s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi,

-     pozicijsko trgovanje znotraj dneva v skladu s strategijo,

-     tržno planiranje in optimiziranje proizvodnje,

-     izdelava ponudb za nakup in prodajo električne energije,

-     osnovno analiziranje trgov energentov,

-     prijavljanje voznih redov v znotraj dnevnem režimu,

-     upravljanje ustreznih evidenc,

-     opravljanje dežurstva v skladu z notranjimi akti,

-     izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih.


Dodatna znanja:

-     znanje enega tujega jezika,

-      znanje dela na računalniku.


Stopnja izobrazbe:  6/1, 6/2, 7


Vrsta izobrazbe: tehnična, ekonomska ali druga ustrezna

 

Kraj opravljanja dela: sedež družbe HSE d. o. o, Koprska ulica 92, Ljubljana.

 

Trajanje: nedoločen čas s polnim delovnim časom ter trimesečnim poskusnim delom. Delo bo potekalo v več izmenah – dnevni in nočni turnus ter dežurstvo v skladu z določili vsakokrat veljavnega Pravilnika o dežurstvu v HSE.


Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost timskega dela, komunikativnost, kreativnost, natančnost, samoiniciativnost, urejenost.

 

Dodatne informacije: HSE, Upravljanje s človeškimi viri, Branka Balažič, branka.balazic@hse.si, 01 4704 189.

Prijava: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o formalno pridobljeni izobrazbi do vključno 30. 7. 2017 po e-pošti na naslov zaposlitev@hse.si.

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.