HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Zaposlitev

Premogovnik Velenje objavlja razpis za prosto delovno mesto:


GEODET (m/ž)


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·    univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) geodetske smeri,

·    5 let delovnih izkušenj,

·    opravljen strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev (za izvajanje geodetskih upravnih postopkov) – geodetska izkaznica,

·    pri IZS opravljen strokovni izpit iz geodetske stroke – odgovorni geodet.


Vsebina dela:

·    izvajanje geodetskih upravnih postopkov;

·    izvajanje meritev na področju inženirske geodezije;

·    izvajanje postopkov na področju kartografije;

·    izvajanje geodetskih meritev in obdelava podatkov, izdelava poročil in druge dokumentacije;

·    izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter dokumentov svojega delovnega področja;

·    izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti.

 

Želena dodatna znanja:

·    poznavanje strokovnih računalniških programov (zaželeno ACAD, Geos, LGO, Infinity, GEM, ViM).


Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.


Način prijave: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom ter  dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave, na e- naslov: natasa.jevsnik@rlv.si ali po pošti:

Premogovnik Velenje, d. d.

Kadrovska splošna služba

Za razpisano delovno mesto GEODET

Partizanska cesta 78

3320 Velenje

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, po elektronski poti.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 03 89 96 657.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, veljajo kot nevtralni za ženske in moške.