HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Zaposlitev

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.


Razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:


VODJA SLUŽBE NABAVE (m/ž)

V svojo sredino vabimo novega sodelavca na delovnem mestu Vodja službe nabave (m/ž), katerega glavne naloge bodo usmerjene predvsem v vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela v službi, vodenjezahtevnejših postopkov naročanja družbe in družb skupine HSE s področja ne-elektrike in drugih področij, ki so dodeljena službi, nadziranje postopkov pri izvedbi skupnih projektov družb skupine HSE,

oblikovanje in uveljavljanje strategije in pravil spremljanja naložb v tujini, pripravljanje aktov družbe in družb skupine HSE s strokovnega področja in sodelovanje pri zagotavljanju informacijske podpore spremljanja naložb.

 

Pogoji za kandidaturo so najmanj 7 raven ekonomske smeri in osem let delovnih izkušenj.

 

Pričakujemo znanja s področja javnega naročanja, znanja s področja spremljanja naložb, znanje angleškega jezika ter znanje dela na računalniku.

 

Želimo, da imate sposobnost timskega dela, ste komunikativni, samoiniciativni, imate sposobnost dela z ljudmi, ste kreativni ter imate močno izražene pogajalske, organizacijske in vodstvene sposobnosti.


Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter mandatnim obdobjem treh let s šestmesečnim poskusnim delom. Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana.

Prijava: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete vlogo z življenjepisom in dokazili o formalno pridobljeni izobrazbi do vključno 28. 2. 2018 na elektronski naslov: zaposlitev@hse.si

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.


 

SAMOSTOJNI TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA (m/ž)

 

Glavne naloge:

-     priprava dnevnih strategij za znotraj dnevno trgovanje,

-     tržno planiranje in optimiziranje proizvodnje

-     pozicijsko trgovanje znotraj dneva,

-     sklepanje poslov na trgu električne energije,

-     sklepanje poslov s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi,

-     izdelava ponudb za nakup in prodajo električne energije,

-     napredno analiziranje trgov energentov,

-     prijavljanje voznih redov v znotraj dnevnem režimu,

-     upravljanje ustreznih evidenc,

-     opravljanje dežurstva v skladu z notranjimi akti,

-     spremljanje zakonodaje in pravil na relevantnem področju,

-     izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih.

 

Dodatna znanja:

-     dobro poznavanje delovanja trga z električno energijo in z njo povezanih trgov,

-     znanje dela na računalniku,

-      znanje enega tujega jezika.

Zahtevana izobrazba: 6/1, 6/2, 7 raven tehnične, ekonomske ali druge ustrezne smeri. Za razpisano delovno mesto se zahteva dve leti delovnih izkušenj.


Organiziranost delovnega časa: delo bo potekalo v več izmenah, po potrebi se bo opravljalo tudi dežurstvo. Kraj opravljanja dela: na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana. Trajanje: nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom. Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost timskega dela, komunikativnost, kreativnost, natančnost, samoiniciativnost, urejenost.

Prijava: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o formalno pridobljeni izobrazbi do vključno 23. 2. 2018 na elektronski naslov: zaposlitev@hse.si

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.


PLANER-DISPEČER (m/ž)

 

Glavne naloge:

-       samostojno izvajanje dejavnosti v procesih operativnega načrtovanja obratovanja,

-       planiranje proizvodnje in izdelava planov obratovanja za družbe skupine HSE,

-       usklajevanje plana proizvodnje električne energije s Sektorjem trženja,

-       nadziranje, optimiranje in usmerjanje proizvodnje električne energije za družbe skupine HSE,

-       izvajanje dejavnosti vodenja obratovanja v centru vodenja HSE, v skladu s sistemskimi  obratovalnimi ter internimi pravilniki in navodili,

-       vodenje bilančne skupine HSE,

-       zagotavljanje po pogodbi dogovorjenih sistemskih storitev za EES,

-       izvajanje nadzora nad kakovostjo električne energije in zanesljivostjo obratovanja v družbah skupine HSE,

-       koordiniranje in analiziranje obratovalnih stanj v procesu proizvodnje električne energije,

-       vodenje obratovalne dokumentacije, v skladu z zakonodajo in internimi predpisi,

-       sodelovanje z zunanjimi partnerji in institucijami,

-       mentorstvo in prenos znanj,

-       sodelovanje v projektnih skupinah,

-       izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih.


Dodatna znanja:

-     poznavanje tehnologije proizvodnje električne energije,

-     znanje načrtovanja in vodenja obratovanja,

-     izpit za dispečerja v elektroenergetskem sistemu; v kolikor izpit ni opravljen, se ga opravi v času poskusnega dela,

-     znanje dela na računalniku,

-     znanje enega tujega jezika.

Zahtevana izobrazba: 6/1, 6/2, 7 stopnja tehnične, elektrotehnične smeri. Za razpisano delovno mesto je zahtevanih 5 let delovnih izkušenj od tega 3 leta na področju proizvodnje električne energije.


Organiziranost delovnega časa: delo bo potekalo enoizmensko in dvoizmensko – 12 urni delovnik, dnevni in nočni turnus. Kraj opravljanja dela: poslovna enota Maribor, Obrežna ulica 170, Maribor. Trajanje: nedoločen čas s polnim delovnim časom ter trimesečnim poskusnim delom. Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost timskega dela, komunikativnost, kreativnost, natančnost, samoiniciativnost, urejenost.

Prijava: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o formalno pridobljeni izobrazbi do vključno 24.2.2018 na mail: zaposlitev@hse.si

 

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.