HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Zaposlitev

Družba HSE d.o.o. je slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjih in najboljših v svoji panogi. Naši načrti so smelo zastavljeni, zavedamo pa se, da jih je mogoče uresničiti le z izobraženimi, kompetentnimi, zavzetimi in motiviranimi sodelavci. Pri našem nadaljnjem razvoju potrebujemo sodelavke in sodelavce, ki so se pripravljeni maksimalno zavzeti za skupno uresničevanje poslovne vizije skupine HSE ter se stalno prilagajati prihajajočim spremembam.