HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več
Portal porabi manj

Varovanje okolja

Varovanje okolja

 

Razmere odprtega trga električne energije v Sloveniji, predvsem pa zunanji trgi, zahtevajo potrjeno kakovost v smislu urejenosti družbe in primernega ravnanja z okoljem, pa tudi ustrezen pristop k proizvodnji električne energije ali drugih energentov. Proizvodi z ustreznimi certifikati dosegajo boljše prodajne učinke, včasih pa se lahko le z ustrezno certificiranimi proizvodi prodre na določeno tržišče.

HSE posluje in deluje po standardih kakovosti, ki mu narekujejo odgovoren odnos do skupnosti, s katero sobiva in na katero vpliva s svojim poslovanjem. Naša uspešnost se zato ne meri le z oprijemljivimi kazalci, temveč tudi s tistimi mehkejšimi, ki jih dosegamo z zadovoljstvom naših ciljnih javnosti ter njihovim soglasjem na najširšo sprejemljivost naših poslovnih potez. Zato smo že ob pričetku svojega delovanja oblikovali svojo okoljsko politiko, katere bistvo lahko strnemo v nekaj osnovnih točk:

  • električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje,
  • spoštovati vse zakonske norme in priporočila,
  • uvajati najboljše tehnologije, ki so na voljo, da so vplivi na okolico čim manjši,
  • spodbujati razvoj obnovljivih virov električne energije,
  • doseči partnerski odnos z lokalnimi skupnostmi in skupaj reševati okoljske probleme in načrtovati trajnostni razvoj proizvodnje električne energije,
  • doseči trajnostno obratovanje in razvoj energetskih zmogljivosti.

Temeljni cilj okoljske politike ostaja trajna uravnoteženost, ki jo skupina HSE dosega s preventivnimi ukrepi, s preprečevanjem nastajanja škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem okolja v posamezne poslovne procese.

Vse družbe v skupini HSE, ki proizvajajo električno energijo, kot tudi obvladujoča družba, imajo mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001 in mednarodni okoljski certifikat ISO 14001. Z njunim doslednim upoštevanjem zagotavljajo varno in okolju prijazno pridobivanje električne energije v vseh hidroenergetskih objektih. Z okoljskimi sanacijami in posodobitvami sta okolju prijaznejšo tehnološko raven dosegli tudi obe termoelektrarni, Premogovnik Velenje pa je bil med prvimi premogovniki na svetu, ki je dokazal celovito in odgovorno ravnanje z okoljem po zahtevah tega standarda.

Poglejte tudi