DRUŽBENA ODGOVORNOST / Vloga za sponzorstvo

Vloga za sponzorstvo

Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sponzorska sredstva, bodo morali o porabi sredstev poročati sponzorju z dokazili o izvedenih projektih. K izdanemu računu/računom morajo dodati obvezne priloge:

- Kratko poročilo o izvedenem dogodku, vključno z oceno dosega ciljnih javnosti sponzorja in prispevka k njegovi prepoznavnosti

- Vsaj en izvod vsake tiskovine sponzorskega projekta, na katerem je objavljen logotip ali ime sponzorja, fotografije z dogodka, ki prikazujejo obeležje sponzorja na dogodku, povezavo na spletno stran ipd.

- Druge priloge na zahtevo sponzorja.