Medijsko središče / Sporočila za javnost / ZAPOSLIMO SAMOSTOJNEGA ANALITIKA KONTROLINGA

ZAPOSLIMO SAMOSTOJNEGA ANALITIKA KONTROLINGA

Strokovna izobrazba/poklic:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali diplomirani ekonomist

Glavne naloge:
– samostojno analiziranje premoženjskega in finančnega položaja družb v skupini,
– sodelovanje pri pripravi periodičnih in ad-hoc predračunskih in obračunskih poročil za notranje in zunanje uporabnike informacij,
– sodelovanje v postopku izdelave letnih poročil in poslovnih načrtov družb v skupini.

Potrebna znanja in izkušnje:
– 5 let delovnih izkušenj s področja kontrolinga ali računovodstva,
– znanje angleškega jezika,
– znanje dela na računalniku (predvsem Excel in Word).

Zaželene osebnostne lastnosti: sposobnost timskega dela, komunikativnost, kreativnost, natančnost, samoiniciativnost, urejenost.

Kraj opravljanja dela: HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Prijave z življenjepisom in dokazilom o delovni dobi ter doseženi strokovni izobrazbi sprejemamo do vključno 7.5.2008 na naslovu:
HSE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000 Ljubljana
ali po e-pošti: aleksandra.novak@hse.si

Ponujamo delo v visoko profesionalnem delovnem kolektivu ter možnost stalnega osebnega in strokovnega razvoja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

floater