Medijsko središče / Sporočila za javnost / STROKOVNJAKI HSE NA 16. KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV PREDSTAVILI PRIMERE DOBRIH PRAKS

STROKOVNJAKI HSE NA 16. KONFERENCI SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV PREDSTAVILI PRIMERE DOBRIH PRAKS

Med 30. majem in 1. junijem je na Bledu potekala 16. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. Na njej so uspešne projekte predstavili tudi trije sodelavci HSE.

Dr. Adnan Glotić, pomočnik izvršnega direktorja sektorja proizvodnje HSE, je govoril o optimizaciji proizvodnje, konkretno o določitvi metode za objektivno merjenje učinkovitosti sistema za optimizacijo planiranja proizvodnje Siemens jROS (joint Resource Optimization and Scheduler). Cilj optimizacije pri uporabljeni metodi je zadovoljitev istega voznega reda verige HE, kot je dosežen pri simulaciji realizacije, ter sočasno doseganje višje stopnje učinkovitosti porabe vodnega vira ob nespremenjeni skupni proizvodnji oz. diagramu proizvodnje električne energije verige HE.

Mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno, je zbranim predstavil primer izgradnje 3MW sončne elektrarne na nekdanji deponiji žlindre in elektrofiltrskega pepela na planoti nad Hrastnikom. Povedal je, da se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje interes za investicije v sončne elektrarne, SE Prapretno pa ima za skupino HSE in lokalno okolje poseben, tudi simbolni pomen, saj smo na degradirani lokaciji znova oživeli proizvodnjo električne energije. Opisal je postopek izgradnje elektrarne in poudaril, da brez skupnih naporov zakonodajalca, investitorjev ter strokovne in laične javnosti ne bomo mogli izpolniti zadanih okoljskih zavez.

Igor Voršič, vodja službe tehnične podpore in vzdrževanja HSE, pa je predstavil uvajanje obvladovanja premoženja in izvedbo certificiranja v skladu s SIST ISO standardom 55001 v naših družbah. Poudaril je, da obvladovanje premoženja prispeva k uravnoteženju stroškov in tveganj ter omogoča učinkovito odločanje. Družbe HSE, SENG, TEŠ in DEM so prejele certifikate za SIST ISO 55001:2014 – Obvladovanje premoženja področja proizvodne infrastrukture, novembra in decembra 2022, v družbah PV in HTZ pa se postopek pridobivanja certifikata izvaja v letu 2023.

Sodelavke in sodelavci skupine HSE so redni gostje izobraževalnih in strokovnih dogodkov. S svojim znanjem, izkušnjami ter primeri dobrih praks namreč pomembno in kakovostno prispevajo k izpopolnjevanju področja elektroenergetike.

 


Igor Voršič, vodja službe tehnične podpore in vzdrževanja HSE


dr. Adnan Glotić, pomočnik izv. direktorja sektorja proizvodnje HSE


mag. Nenad Trkulja, vodja projekta SE Prapretno

Galerija
floater