Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE KOT PARTNER PRI PROJEKTU VODIKOVE DOLINE GOSTILA AVTOBUS NA BREZOGLJIČNI POGON

SKUPINA HSE KOT PARTNER PRI PROJEKTU VODIKOVE DOLINE GOSTILA AVTOBUS NA BREZOGLJIČNI POGON

V ponedeljek, 21. novembra 2022, je skozi Šoštanj in Velenje zapeljal avtobus na vodikov pogon.  Z demonstracijskim namenom se je ustavil v Termoelektrarni Šoštanj, kjer skupina HSE načrtuje v okviru razvoja vodikovih tehnologij postavitev večjih proizvodnih kapacitet vodika, podprtih z novimi lokalnimi sončnimi elektrarnami. Znanilec okolju prijazne brezemisijske mobilnosti je v Sloveniji na enotedenski turneji in je del spremljajočih aktivnosti projekta Severnojadranske čezmejne vodikove doline. Pri tem projektu skupina HSE sodeluje z družbo HSE v vlogi vodilnega partnerja in Termoelektrarno Šoštanj v vlogi tehnološkega partnerja.

Projekt Severnojadranske vodikove doline (NAHV – North Adriatic Hydrogen Valley) predstavlja izjemno pomembno sodelovanje treh sosednjih držav ter konzorcija 34 partnerjev iz raziskovalne in institucionalne sfere ter industrije – energetike in transporta. Cilj projekta je vzpostaviti okvir sodelovanja za spodbujanje energetskih rešitev in inovacij, ki temeljijo na vodiku, ter proaktivno uresničevanje Evropskega zelenega dogovora in Evropske strategije za vodik. Predstavitev avtobusa na vodik v skrbno izbranih mestih v srednji in vzhodni Evropi financira Evropska unija s projektom JIVE 2 CEE Hydrogen Bus Roadshow.

Avtobus na vodik je turnejo po Sloveniji začel v Tolminu, nadaljeval v Novi Gorici in danes v Šoštanju, v torek pa bo svojo pot zaključil v Celju na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. V času turneje so v Tolminu, Kanalu, Desklah in Šoštanju potekale delavnice izobraževalno-mentorskega programa H2STUDENT. V Termoelektrarni Šoštanj so bili tako danes skupini učencev Osnovne šole Šoštanj predstavljeni vodik in vodikove tehnologije, in sicer s pomočjo sestavljanja modelčkov vozila s pogonom na vodik.

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, je ob tej priložnosti povedal: »Skupina HSE je vodilni slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. S projekti, kakršna je vodikova dolina, nadaljujemo začrtano pot v brezogljično družbo, ob hkratnem zagotavljanju čim večje energetske samooskrbe države z električno energijo. Naš cilj je postati nosilec trendov na področju zelenega prehoda v panogi, ki je za delovanje države in kakovost življenja njenih prebivalcev ključnega pomena.«

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor TEŠ, je ob prihodu vodikovega avtobusa v Termoelektrarno Šoštanj prav tako izrazil zadovoljstvo: »Spodbujamo prve, a velike korake proti začetku redne proizvodnje in uporabe vodika v večjih količinah. V Termoelektrarni Šoštanj že vrsto let nabiramo izkušnje z vodikom, saj z alkalno elektrolizo vsakodnevno že proizvajamo vodik, zaenkrat sicer namenjen samo hlajenju generatorja. Energetska lokacija v Šoštanju ima velik potencial za izvedbo tovrstnih projektov z združitvijo večjih sončnih elektrarn in proizvodnje vodika tudi za potrebe medsektorske povezave energetike in transporta.«

 

Služba za korporativno komuniciranje skupine HSE

 

Galerija
floater