Medijsko središče / Sporočila za javnost / SKUPINA HSE JE IN BO TUDI V PRIHODNJE NAJVEČJI PROIZVAJALEC ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI

SKUPINA HSE JE IN BO TUDI V PRIHODNJE NAJVEČJI PROIZVAJALEC ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI

Obnovljivi viri električne energije (OVE) zavzemajo v naši energetski bilanci strateško pomembno mesto. Njihov delež v proizvodnji električne energije v Sloveniji je namreč v letu 2009 znašal približno 39,7 odstotka (4.949 GWh), k čemur je proizvodnja električne energije v skupini HSE doprinesla kar 80,5 odstotka. Skupina HSE, ki poleg premogovnika in dveh termoelektrarn združuje tudi tri največje slovenske hidroelektrarne, je tako največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Tudi vsi prihodnji načrti skupine so usmerjeni v ohranjanje vodilnega mesta na področju okolju prijazne(jše) energetike.

Proizvodnja električne energije v Sloveniji sledi usmeritvam Evropske unije glede trajnostnega razvoja ter doseganja cilja 25-odstotnega deleža OVE v končni porabi energije do leta 2020. Tudi v skupini HSE si prizadevamo električno energijo proizvajati z minimalnimi vplivi na okolje, spoštovati zakonske norme in določila ter uvajati najboljše tehnologije, ki zagotavljajo čim manjše vplive na okolje. Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. so družbe, ki v skupini HSE proizvedejo 3.983,7 GWh (47,4 %) električne energije iz OVE ter skupaj v energetsko bilanco Slovenije na področju OVE prispevajo kar 80,5 odstotka. Omenjene družbe so vključene tudi v projekt Modra energija, namenjen spodbujanju okolju prijazne porabe električne energije.

V prihodnjem obdobju bo skupina HSE skupno gradila preko 700 MW novih proizvodnih zmogljivosti iz OVE, kar v okviru skupno načrtovanih naložb skupine HSE znaša skoraj 50 odstotkov. Trenutno največji projekti na tem področju so gradnja HE na spodnji Savi, gradnja HE na srednji Savi, gradnja čHE Kozjak ter že zaključena gradnja čHE Avče, katere otvoritev bo konec meseca marca. V postopku načrtovanja je še izgradnja HE na Muri, ostali razvojni projekti skupine HSE na področju OVE pa so še rekonstrukcija HE Zlatoličje, veriga HE na Idrijci, HE Učja, obnova HE Doblar 1, HE Kobarid, HE Kamno idr. Vsi so namenjeni varni, zanesljivi, okolju prijazni in konkurenčni proizvodnji električne energije.

Na področju OVE se v skupini HSE ter širše v slovenski energetiki kažejo številne priložnosti, pa tudi ovire. Predvsem gre za zaplete pri pridobivanju koncesij za rabo vode in uskladitvi prostorskih ter drugih aktov, potrebnih za nemoteno izvajanje projektov OVE. Postopki umeščanja v prostor so dolgotrajni, dodatno jih otežujejo še določila Nature 2000, katere območja zajemajo kar 36 odstotkov površine Slovenije. Kompromisi med energetiko in okoljem so tako odločilnega pomena za uspešno izvajanje naložb.

»Gradnja energetskih objektov stoji in pade s podporo skupnosti, v katero se ti projekti vklapljajo in s katero bodo na dolgi rok živeli. Zato so pri njihovem načrtovanju ključne ne le prave tehnologije, temveč tudi in predvsem uspešni dogovori z vsemi, ki so z elektrarnami kakorkoli povezani. Da je umeščanje v prostor res uspelo lahko rečemo šele takrat, ko ga lokalno prebivalstvo podpre v vseh pogledih – tako okoljskem kot tudi v smislu koristi, ki jih takšni projekti in objekti prinašajo. In danes vemo, da je teh koristi več kot slabosti, le pravilno jih moramo predstaviti, izvajati in vrednotiti,« ugotavlja Borut Meh, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne.

Na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije Skupina HSE izvaja tudi več odmevnih informativno-izobraževalnih in promocijskih projektov. Najbolj znan je gotovo projekt Modra energija (www.modra-energija.si), ki poteka od leta 2004 in je z zadnjo akcijo »Slovenska reka« v slovenski javnosti doživel izjemen odziv. Dejavni so tudi na področju izobraževanja mladih, kjer zadnja leta aktivno sodelujejo s šolami in so tako uspeli samo v zadnjem letu vzbuditi zanimanje več tisoč mladih za svoje projekte. Nenazadnje pa je bil HSE v letu 2007 tudi pobudnik kampanje Energija si – bodi učinkovit (www.hse-energija.si), namenjene spodbujanju varčne rabe energije, ki še vedno poteka.

Dodatne informacije:
mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE
e-pošta: 
petja.rijavec@hse.si
T: 0147 04 100

floater