Medijsko središče / Sporočila za javnost / Prvi letni remont v Termoelektrarni Brestanica zaključen uspešno in pred rokom

Prvi letni remont v Termoelektrarni Brestanica zaključen uspešno in pred rokom

Brestanica

V Termoelektrarni Brestanica, eni od družb Holdinga Slovenske elektrarne, je bil v tem mesecu zaključen prvi redni letni remont novih, 114 MW plinskih blokov 4 in 5. Remont je bil zaključen uspešno in pred predvidenim rokom, zato je imel energetski sistem predčasno na razpolago zadosten obseg rezervne moči, ki jo zagotavlja Termoelektrarna Brestanica.

Redni letni remont na plinskem bloku 5 je potekal med 14. in 22. septembrom, na plinskem bloku 4 pa med 5. in 13. oktobrom, kar je šest dni pred načrtovanim zaključkom. Cilj rednega letnega remonta je bil izvesti vzdrževalna dela v skladu z navodili ter ostalimi zahtevami, povezanimi z obratovanjem in vzdrževanjem predmetnih postrojev, naprav, napeljav in opreme. Prav tako je bil cilj odpraviti nekaj manjših neskladnosti, ki so se pojavile med obratovanjem obeh plinskih blokov, kljub temu, da na varnost in zanesljivost njunega obratovanja niso vplivale.

Pri prvem letnem remontu obeh plinskih blokov Termoelektrarne Brestanica je bil poudarek na t.i. »B inšpekciji« plinskih turbin. Bistveni del te inšpekcije je pregled in ovrednotenje stanja t.i. vročih komponent, ki so med obratovanjem izpostavljene največjim obremenitvam. Gre za toplotne obremenitve, saj je temperatura vročih plinov preko 1100 stopinj celzija.
Pri B inšpekciji so bile kot posledica obratovanja ugotovljene normalne degradacije vročih komponent, ki pa so bile tekom remonta tudi ustrezno sanirane.

»Zadovoljen sem, da smo prvi letni remont naših plinskih blokov zaključili uspešno in predvsem pred predvidenim rokom. Obe plinski turbini danes delujeta varno in zanesljivo, kar hkrati zagotavlja tudi nemoteno delovanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema,« pravi Bogdan Barbič, direktor Termoelektrarne Brestanica.

floater