Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE Z UVOŽENIM PREMOGOM ZAGOTAVLJA VEČJO OBRATOVALNO ZANESLJIVOST IN STABILNOST PROIZVODNJE V TEŠ

PREMOGOVNIK VELENJE Z UVOŽENIM PREMOGOM ZAGOTAVLJA VEČJO OBRATOVALNO ZANESLJIVOST IN STABILNOST PROIZVODNJE V TEŠ

Julija lani je Vlada Republike Slovenije razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. V skladu s temi usmeritvami smo v Premogovniku Velenje skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ. Predstavniki vseh treh energetskih družb so se v ponedeljek, 16. januarja 2023, v prostorih Termoelektrarne Šoštanj ponovno sestali s predstavniki lokalne iniciative, v torek, 17. januarja 2023, pa so se udeležili tudi seje Sveta Mestne občine Velenje, na kateri so se članice in člani sveta seznanili s postopki in z aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga v Šaleško dolino.

»Premogovnik Velenje je skupaj s TEŠ in HSE do zdaj opravil kar nekaj sestankov tako z lokalno skupnostjo in odborom za civilni nadzor sosežiga tujih premogov v TEŠ kot tudi s predstavniki KS Pesje, na katere tudi najbolj vpliva trenutna razkladalna postaja za pretovarjanje premoga,« je povedal generalni direktor mag. Marko Mavec in dodal, da preverjamo in usklajujemo možnost prestavila celotne razkladalne postaje z zdajšnje lokacije v Pesju na  industrijsko območje Premogovnika Velenje. O tej nameri smo obvestili tudi lokalno skupnost. »Naša prioriteta je čimprejšnja prestavitev razkladalne postaje. Premogovnik Velenje je vedno bil odgovoren člen v Šaleški dolini in tako bo tudi v prihodnje. Zavedamo se, da je rudarjenje zahtevna panoga, prav tako pa se zavedamo, kaj z njim povzročamo prebivalcem.«

Mag. Mavec je povedal še, da so v Premogovniku Velenje lani zaradi težav pri odkopu premoga in pomanjkanja podzemnih prostorov odkopali 2,36 milijona ton premoga, kar je bilo premalo za potrebe Termoelektrarne Šoštanj. »Zaradi tega smo si za letos in prihodnje leto zadali cilj dvig proizvodnje premoga.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je predstavil aktivnosti projekta prestavila obstoječe razkladalne postaje na novo lokacijo: »Prvotna lokacija je bila izbrana zgolj in samo zato, ker je bila tisti trenutek v najkrajšem možnem času edina, ki je omogočala tovrstne aktivnosti. Območje samega DIK-a (Drobilnice in Klasirnice) je bilo v preteklosti že namenjeno transportu premoga, v tem trenutku pa predstavlja določen del rešitve za energetsko krizo, s katero se sooča cela Evropa in tudi Slovenija. Postopki za prestavilo so že stekli. V prejšnjem tednu smo na sestanku s Slovenskimi železnicami dogovorili glede aktivnosti in se medsebojno zavezali, da bomo to problematiko reševali prioritetno. Nova lokacija je predvidena na industrijskem območju Premogovnika Velenje, na območju med deponijo premoga in njegovo hčerinsko družbo PLP.«

Premogovnik Velenje je na podlagi okoljske in tehnološke sprejemljivosti premogov za potrebe TEŠ konec septembra 2022 opravil povpraševanje po možnosti dobave tujih premogov, ki bi jih dodajali velenjskemu lignitu. Na podlagi predhodnega testiranja premoga in izdelane študije ustreznosti sta bili do zdaj podpisani dve pogodbi za uvoz indonezijskega premoga. »Do danes je bilo pripeljano pbl. 58.000 ton premoga, z današnjim vlakom skupaj 60.000 ton premoga,«  je še dodal dr. Rošer.

Uvoženi premog zahteva veliko usklajevanj tudi na področju logistike. Indonezijskega dobavitelj dobavi z ladjami v Luko Koper, od koder ga preko Slovenskih železnic dostavijo na lokacijo v Pesju.

Pri celotnem postopku uvoza premoga želimo poudariti še to, da je Termoelektrarna Šoštanj prilagojena kurjenju velenjskega lignita, zato je z uvozom nemogoče v celoti nadomestiti premog iz Premogovnika Velenje. Uvoženi premog se lahko v določnem razmerju zgolj dodaja velenjskemu lignitu.

 

(Foto: Alma Glotić)

floater