Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSODOBITEV JAMSKEGA TRANSPORTA V PREMOGOVNIKU VELENJE

POSODOBITEV JAMSKEGA TRANSPORTA V PREMOGOVNIKU VELENJE

V Premogovniku Velenje je jamski transport eden izmed pomembnejših procesov za pridobivanje energenta, saj omogoča delovanje vseh ostalih deležnikov, ki sodelujejo pri pridobivanju premoga. Avgusta letos so v centralni remizi zagnali novo visečo dizelsko lokomotivo Scharf, ki jih v jami uporabljamo za transport opreme, materiala in zaposlenih. S tem so naredili bistven napredek pri posodobitvi jamskega transporta, saj je redna posodobitev voznega parka v jami izjemnega pomena za nemoten delovni proces pridobivanja premoga, predvsem pa se s tem bistveno povečata zmogljivost in zanesljivost transporta materiala in ljudi.

V Premogovniku Velenje transport izvajajo z visečimi dizelskimi lokomotivami (VDL) in akumulatorskimi talnimi lokomotivami, na deloviščih pa za transport opreme in materiala uporabljamo elektro-, pnevmatske in dizelsko gnane ranžirne vlake, t. i. Scharmane. V jami Premogovnika so VDL najpomembnejše, saj po visečem tiru transportirajo ljudi, opremo in material od nakladalno-razkladalnih postaj pod jaškom NOP na delovišča po celotni jami. Uporabljajo jih tudi za dostavo izrabljenega materiala z delovišč nazaj na nakladalno-razkladalne postaje pod jašek NOP ter za prestavilo materiala in opreme po jamskih deloviščih. Trenutno jih deluje devet, najstarejša je iz leta 2007, zadnja VDL pa je bila nabavljena leta 2018.

Lokomotivo modularne sestave, ki je v Premogovnik prispela v zadnjih dneh junija 2023, je bilo razmeroma enostavno pretovoriti na vozne enote in transportirati v jamo. V centralni remizi so jo začeli na visečo tirno progo sestavljati v avgustu; pri zagonu so sodelovali tudi specialisti proizvajalca naprave podjetja Scharf. Za prevoz materiala in opreme so na VDL vgrajene štiri dvižne grede s skupno nosilnostjo 24 ton. Vsaka dvižna greda ima svoj pogon z reduktorjem za dviganje in spuščanje nosilne bremenske verige ter varnostno blokado proti preobremenitvi. Verige so opremljene z dvojnimi kavlji za lažje pripenjanje voznih enot in opreme. Ker imajo pridobljene vse certifikate o skladnosti, lahko z dvižne grede prilagajajo glede na potrebe transportirane opreme in materiala.

Vodja Strojne priprave dela v Premogovniku Velenje dr. Rolando Koren je povedal, da so v jami Premogovnika v uporabi VDL z dvižnimi gredami proizvajalca Scharf: “Gre za vlečno-potisno napravo, ki deluje na enotirnih visečih progah. S pomočjo VDL na delovišča dostavljamo in odvažamo vozne enote oziroma vso opremo, ki jo potrebujemo pri delu v jami. VDL nam omogočajo več različnih konfiguracij pogonov, kar v Premogovniku Velenje uporabljamo predvsem pri prevozu najtežjih bremen v progah z največjimi nakloni.”

floater