Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisani prvi dve pogodbi za načrtovanje gradnje nove, 800 MW plinsko-parne elektrarne v Kidričevem

Podpisani prvi dve pogodbi za načrtovanje gradnje nove, 800 MW plinsko-parne elektrarne v Kidričevem

Kidričevo

Danes je bila podpisana pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, Plinsko parna elektrarna d.o.o., Kidričevo, ki bo načrtovala gradnjo 800 MW plinsko-parne elektrarne v Kidričevem. Lastniki družbe so Holding Slovenske elektrarne d.o.o. – HSE (45 %), Verbund (40 %) in Talum d.d. (15 %), direktor pa Brane Kožuh. Hkrati je bila danes podpisana tudi sindikatna pogodba, ki ureja odnose med partnerji v projektu.

Gradnja plinsko-parne elektrarne v Kidričevem je eden izmed projektov, ki je bil obravnavan že na prvi strateški konferenci skupine HSE novembra 2003 in za katerega so partnerji aprila letos podpisali pismo o nameri. Gre za podobno elektrarno, kot jo namerava Verbund približno istočasno zgraditi v Mellachu na avstrijskem Štajerskem.
V elektrarno bo, v kolikor se bo njena gradnja izkazala za upravičeno, vgrajena najmodernejša oprema, ki bo zagotavljala nizke emisije NOx, prav tako pa bodo zaradi uporabe zemeljskega plina kot goriva ustrezno nizke emisije CO2, kar ustreza tudi mednarodnim merilom okoljsko prijaznega obratovanja, h katerim Slovenijo zavezuje Kyotski protokol. Ocenjena investicijska vrednost projekta je 400 milijonov EUR, partnerji pa ga bodo financirali sorazmerno glede na lastniške deleže.

V pripravljalni fazi, ki bo trajala do leta 2007, bo na osnovi ustreznih študij sprejeta odločitev o gradnji elektrarne oz. bo ta odločitev zavrnjena. Če bo odločitev sprejeta, bo gradnja elektrarne potekala od leta 2007 do 2009.

floater