Medijsko središče / Sporočila za javnost / Podpisana pogodba med DEM in HSE Invest

Podpisana pogodba med DEM in HSE Invest

Maribor

Direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Danilo Šef in direktor HSE Invest Vili Vindiš sta v petek, 15. 10. 2004, podpisala pogodbo za izvajanje inženiring storitev pri prenovi HE Zlatoličje, jezu Melje in izgradnji male HE (mHE) Melje.

V DEM načrtujejo, da se bo prenova HE Zlatoličje, njena vrednost je ocenjena na 15 milijard SIT, pričela leta 2006, zaključila pa leta 2008. HE Zlatoličje je največja elektrarna na Dravi v Sloveniji, lani je proizvedla 22 % električne energije v DEM. Njena prenova je po 35 letih obratovanja nujna zaradi izrabljenosti generatorske in turbinske opreme.

Projekt zajema tudi dograditev druge mHE na jezu Melje, kar je v skladu s strateškim razvojnim programom DEM.

 

floater