Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA JAVNE MEDIJSKE POLEMIKE, POVEZANE Z GRADNJO NADOMESTNEGA BLOKA 6 TEŠ

ODZIV NA JAVNE MEDIJSKE POLEMIKE, POVEZANE Z GRADNJO NADOMESTNEGA BLOKA 6 TEŠ

V zadnjem času se v medijih pojavlja izredno veliko tekstov in novic na temo nadomestnega bloka 6 TEŠ, ki je v določeni meri postal tudi tema predvolilnih soočenj. Ugotavljamo, da predstavniki strank vede ali nevede posredujejo enostranske, velikokrat tudi zavajajoče informacije. V veliko primerih pa se vidi, da nekateri projekta sploh ne poznajo. Zaradi objektivnega poročanja vam v nadaljevanju posredujemo ključne podatke, predvsem pa povezave preko katerih se lahko prepričate, da se projekt izvaja pregledno in da so podatki javno dostopni. V nadaljevanju podajamo razlage na najpogostejše neresnične trditve.

1.       Cena investicije v nadomestni blok 6 je 1,5 mrd € in še raste in bo na koncu presegla 1,8 mrd €

Ne drži

Cena projekta po stalnih cenah je 1, 073 mrd EUR . To je cena, ki je primerljiva z objavljenimi cenami podobnih elektrarn po svetu. V mednarodnem merilu se namreč za primerjavo cene investicij na MW inštalirane moči uporablja tako imenovana metoda vrednosti po over night costs. Po tej metodi je potrebno pri primerjavi investicij upoštevati vrednost posamične investicije po stalnih cenah in brez stroškov financiranja. Le tako je namreč mogoča primerjava investicij v različnih časovnih obdobjih in z različnim načinom obravnavanja (pripisa) stroškov financiranja.

Kadar vrednosti investicije po stalnih cenah dodamo ocenjeno inflacijo, stroške financiranja in vrednost eskalacijske klavzule pridemo do leta 2015 do vrednosti 1,3 mrd EUR.

2.       Projekt je bil voden brez sodelovanja države in brez dovoljenj

Ne drži

Po sprejetem strateškem razvojnem načrtu TEŠ, junija 2004, bo Blok 6 s 600 MW postopoma nadomestil tehnološko zastarele in ekonomsko nerentabilne bloke 1, 2, 3, 4 in 5. Gre za nacionalno pomemben projekt, ki je uvrščen v:

·         Resolucijo Nacionalnega energetskega programa in  v Resolucijo o nacionalnih in razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki ga je vlada sprejela 12. oktobra 2006, novelirala pa v letu 2008.  Spomladi 2009 pa je bil uvrščen tudi v Zeleno knjigo za Nacionalni energetski program Slovenije.

TEŠ je do sedaj za gradnjo blok 6 pridobil vsa potrebna soglasja Vlade RS in resornih ministrstev Ključna med njimi so:

a)            Energetsko dovoljenje za 600 MW blok 6 izdano s stani MG                                              21.5.2006

b)           Blok 6 s 600MW v Resoluciji o nacionalnih Razvojnih  projektih Vlade RS                          12.10.2006

c)            Skupščina HSE (Vlada RS), razvojni načrt HSE, potrditev 600MW Bloka 6                        7.12. 2006

d)           Soglasje MG za kredit EIB 350mio EUR                                                                                27.6.2007

e)           Začetno soglasje MF za kredit EIB 350 mio EUR                                                                    3.7.2007

f)            »No objection Letter« Vlade RS/MF za kredit EIB -350mio EUR«                                        11.7.2007

g)            Končno soglasje MF za kredit EIB 350 mio EUR                                                                  21.9.2007

h)           Okoljevarstveno soglasje izdano s stani MOP                                                                   11.11.2009

i)             »No objection Letter« Vlade RS/MF za kredit EIB 440+110 mio EUR                                  18.3.2010

j)             Soglasje MG za kredit EIB 440+110mio EUR                                                                       29.3.2010

k)            Začetno soglasje MF za kredit EIB 440+110mio EUR                                                            7.4.2010

l)             Končno soglasje MF za kredit EIB 440+110 mi EUR                                                            14.4.2010

m)          Soglasje MG za kredit EBRD 200mio EUR                                                                               2.4.2010

n)           Začetno soglasje MF za kredit EBRD 200 mio EUR                                                                7.6.2010

o)           Pismo podpore Vlade RS/MG o podpori za EBRD-200 mio EUR                                            21.6.2010

p)           Končno soglasje MF za kredit EBRD 200 mio EUR                                                              31.12.2010

q)           Pravnomočno Okoljevarstveno dovoljenje izdano s strani MOP                                        05.03.2011

r)            Pravnomočno Gradbeno dovoljenje za hladilni stolp bloka 6 izdano s stani MOP                 16.3.2011

s)            Pravnomočno Gradbeno dovoljenje za blok 6 izdano s stani MOP                                       16.3.2011

Vsi postopki ter aktivnosti so bile in se  izvajajo v skladu z zakonodajo, ob soglasju državnih organov, tudi Vlade Republike Slovenije.

3.       Dokumentacija o projektu TEŠ 6 ni javno dostopna

Ne drži

Tako TEŠ, HSE, pristojna ministrstva in nenazadnje tudi informacijska pooblaščenaka omogočajo dostop do VSEH pomembnejših dokumentov bloka 6.

Tako je mogoče NIP 4 (http://www.te-sostanj.si/default.asp?id=211), kot tudi recenzij (http://www.te-sostanj.si/default.asp?id=212), najti na spletni strani TEŠ, in MG (http://www.mg.gov.si/). Na spletni strani HSE je objavljena tudi študija o zalogah premoga, ki jo je izdelalo podjetje DMT IMC Montan Consulting (https://www.hse.si/si/projekti/termo/tes-blok-6). Na spletni strani TEŠ so dostopni dokumenti okoljske in socialne presoje EBRD (http://www.te-sostanj.si/default.asp?id=192), povzetek študije obnove blokov 4 in 5, izdelane s strani podjetja Evonik (http://www.te-sostanj.si/default.asp?id=208), pogled v celotno študijo pa je omogočen tako pri informacijski pooblaščenki kot tudi na sedežih družb TEŠ in HSE.

Na sedežu družbe TEŠ so na vpogled na voljo VSA dovoljenja, soglasja in študije, ki jih je v okviru izgradnje nadomestnega bloka 6 pridobil oziroma naročil TEŠ.

4.       Namesto gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ bi bilo bolje obnoviti bloka 4 in 5

Ne drži

V TEŠ smo kot dober gospodar preučili tudi možnost obnove blokov 4 in 5. Študijo je izvedlo eno izmed najuglednejših svetovalnih podjetij EVONIK. Študija je v celoti dostopna na vpogled pri informacijski pooblaščenki, na sedežu TEŠ in HSE. Povzetek pa je na voljo tudi na spletni strani TEŠ (http://www.te-sostanj.si/default.asp?id=208).

5.       TEŠ 6 je najdražja elektrarna na svetu (na MW inštalirane moči)

Ne drži

Termoelektrarne se ne gradijo vsak dan in tudi ne z enako tehnologijo, zato je tudi primerjava različnih projektov izredno zahtevna.

V mednarodnem merilu se kot metoda za primerjavo cene investicij na MW inštalirane moči uporablja tako imenovana metoda over night costs. Po tej metodi je potrebno pri primerjavi investicij upoštevati vrednost posamične investicije po stalnih cenah in brez stroškov financiranja. Le tako je namreč mogoča primerjava investicij v različnih časovnih obdobjih in z različnim načinom obravnavanja (pripisa) do stroškov financiranja.

Kako volativna je cena MW inštalirane moči, dokazuje  rast indeksa EPCCI (European Power Capital Cost Index) v obdobju zadnjih deset let, ki ga vodi CERA.

Iz gibanja indeksa EPCCI lahko vidimo, da je po letu 2005 cena na MW začela sunkovito naraščati, kar dokazuje tudi zadnji primer iz Grčije.

Na tender PPC SA termo objekta na lignit, sta se prijavila konzorcija TERNA SA (Hitachi Power Europe, Hamon ) in Skupina Alstom s partnerji, tender so javno odprli 24. 10. 2011 v Atenah ob prisotnosti prijaviteljev:

·         Prvi ponudnik Terna SA  je nudil ceno  € 1.394.634.137,82 za instalirano moč 660 MW

·         Drugi je ponudil ceno € 1.557.786.200 za objekt z instalirano močjo 598,9 MW

Medtem, ko znaša primerljiva vrednost za Blok 6 TEŠ po NIP revizija 4 – stalne cene (ki so navedene tudi pri primeru zgoraj) 1.073.260.400 €.

Ključno je torej, da se pri primerjavi ostalih elektrarn z blokom 6, uporabijo primerjave s projekti, ki bodo inštalirani po letu 2015 in ne tistimi, ki so bili inštalirani na začetku tega tisočletja, saj je le takšna primerjava (kar dokazuje tudi zgornji graf) popolnoma neprimerna.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651
E-mail: Janja.Strigl@te-sostanj.si

floater