Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODZIV NA IZJAVE, ZAVAJANJA IN NERESNICE PREDSTAVNIKOV SDE

ODZIV NA IZJAVE, ZAVAJANJA IN NERESNICE PREDSTAVNIKOV SDE

Odzivamo se na današnjo novinarsko konferenco SDE, na kateri so njegovi predstavniki z neresnicami in populizmi znova zavajali javnost.

Prvič, ne drži, da lahko TET z rednimi vzdrževalnimi deli deluje in preživi do leta 2020. TET res lahko obratuje do leta 2020, toda stroški proizvodnje iz te elektrarne bistveno presegajo tržne cene električne energije, kar pa ji ne omogoča preživetja. Vedeti moramo, da je TET vse do konca leta 2012 obratoval le zaradi subvencij iz naslova prednostnega dispečiranja.

Drugič, ne drži, da je bila prodaja TET s strani HSE netransparentna. Ključni deležniki (nadzorni svet, sindikat, svet delavcev, lokalna skupnost, Slovenski državni holding, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo) so bili ves čas seznanjeni s pomembnimi vidiki prodaje TET, kar je tudi ustrezno dokumentirano. Deleža HSE v TET nikoli nismo prodajali mimo zakona in brez vednosti lastnika.

Tretjič, predstavniki sindikata za TET omenjajo možnost t.i. »hladne rezerve«, pri čemer očitno pozabljajo, da bi bilo v tem primeru potrebno ne le soglasje države oziroma energetske politike ter tudi EU, temveč predvsem zagotoviti vir za dodatno pokrivanje fiksnih stroškov, ki jih ni mogoče pokriti na trgu s prodajo električne energije, skozi mehanizem subvencij, pri čemer je znova osnovni pogoj obstoj energenta po konkurenčnih cenah. Tega pa TET nima, kar posledično pomeni, da so variabilni stroški TET že v tem trenutku višji od cene električne energije na trgu. Poleg tega je tudi javno izraženo in ustrezno strokovno, s študijami, podprto stališče sistemskega operaterja, ELES-a, da TET za Slovenijo in zanesljivost njene oskrbe z električno energijo zaradi zazankanosti slovenskega prenosnega omrežja ni strateški energetski objekt, pri katerem bi lahko utemeljili potrebo po t.i. »hladni rezervi«.

Četrtič, drži, da so strokovnjaki iz TET aktivno sodelovali pri iskanju rešitev za družbo, a so bili žal večina njihovih predlogov ocenjenih kot tržno nekonkurenčni, kar posledično pomeni, da bi vlaganje v takšne projekte pomenilo nedovoljeno državno pomoč. Drugi predlogi pa niso bili sprejemljivi za lokalno skupnost oziroma niso bili razdelani do te mere, da bi omogočali investicijsko odločitev.

Petič, predstavniki sindikata pravijo, da HSE vodi negativno kampanjo glede stanja v energetiki. Ta izjava ni le neresnična, temveč v luči dejstva, da v HSE vse napore vlagamo v ažurno in korektno komunikacijo z vsemi javnostmi, zavajajoča.

Šestič, ne glede na še tako populistično všečne predloge predstavnikov sindikata je dejstvo, da bi morala biti cena TET na trgu, če bi ta želel obratovati, konkurenčna in ne bi smela povzročati izgube, kot se dogaja zadnja leta, in če bi se to nadaljevalo, bi povzročilo celo negativni denarni tok (zadolževanje za obratovanje), kar je najmanj poslovno nedopustno, če ne kaznivo. Ravno tako je dejstvo, da v drugih državah EU objekte, kakršen je TET, ciljno razgrajujejo, ker je njihova obnova nesmiselna, in »spraznjene lokacije« ponujajo novim industrijskim uporabnikom. Lokacija TET je, le kot energetska lokacija, toliko bolj zahtevna, ker v njeni bližini ni energenta, poleg tega pa leži znotraj 100 metrov železniškega pasu primarne povezave Luke Koper s svetom. Obstajajo pa možnosti za izrabo lokacije kot »industrijske lokacije« v širšem smislu.

Sedmič, TET ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje, v katerem je natančno navedeno, kaj je potrebno narediti, ko se z njenim obratovanjem preneha. Ukrepi, ki jih je potrebno ob prenehanju obratovanja izvesti, zagotovo ne presegajo astronomske številke 50 milijonov EUR, ki jo navajajo sindikati.

In končno, smešne so že izjave nekaterih predstavnikov sindikata, da se bojijo »razprodaje slovenske energetike«. Četudi bi si v situaciji, s kakršno smo soočeni, lahko le želeli priliva kapitala, bodisi domačega ali tujega, lahko predstavnike sindikata pomirimo: takšnega interesa preprosto trenutno ni, probleme, ki so iz dneva v dan večji, pa bomo morali rešiti sami. Nedomišljeni javni nastopi predstavnikov sindikata pri tem niso v pomoč, ampak v posmeh tistim, ki probleme slovenske energetike rešujejo na strokoven in ne na populistično všečen način.

V Holdingu Slovenske elektrarne bomo storili vse, da bodo prihodnji koraki za TET potekali v sodelovanju in sozvočju s ključnimi deležniki. Dodatno bomo še okrepili sodelovanje z vsemi tistimi socialnimi partnerji, katerih namen je konstruktivna izmenjava stališč in iskanje rešitev, ne pa všečno olepševanje nastale situacije in zavajanje zaposlenih v TET, ki so v nezavidljivem položaju, z demagoškimi prijemi, brez misli na ohranitev konkurenčnosti slovenske energetike v zahtevnih tržnih razmerah.

Služba komuniciranja HSE

floater