Medijsko središče / Sporočila za javnost / ODDANA VLOGA ZA PROJEKT VODIKOVE DOLINE

ODDANA VLOGA ZA PROJEKT VODIKOVE DOLINE

Služba za razvoj in investicije HSE je v torek, 20. septembra 2022, kot vodilni partner oddala vlogo na razpis Horizon (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-2) za projekt Severnojadranske čezmejne vodikove doline t. i. North Adriatic Hydrogen Valley (NAHV), ki jo je pripravila skupaj s partnerji iz Italije in Hrvaške.

Projekt NAHV predstavlja izjemno pomembno regionalno sodelovanje treh sosednjih držav in z 18 pilotno demonstracijskimi projekti vzpostavlja zahteven vodikov ekosistem. Konzorcij oblikuje 34 partnerjev iz raziskovalne in institucionalne sfere ter iz industrije – energetike in transporta. Gre za vzpostavitev okvira sodelovanja z namenom spodbujanja energetskih rešitev in inovacij, ki temeljijo na vodiku, ter s tem vzpostavitev vrednostnih verig z namenom prispevanja k doseganju ciljev iz Evropskega zelenega dogovora ter Evropske strategije za vodik.

Projekt NAHV ima izredno široko podporo. Zanj je bilo pridobljenih kar 45 pisem podpore (Letter of support, Letter of Intent), k projektu pa so kot partnerji pristopila tudi vsa tri pristojna ministrstva (Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije in Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvaške ter Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), ki so sicer že 14. marca 2022 podpisala pismo o nameri in skupni podpori projektu NAHV. Podporo pa mu lani v nagovoru ob tednu vodika izrekla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Razpis namenja 25 mio EU nepovratnih sredstev in navaja cilj vzpostavitve letne proizvodne kapacitete za 5.000 ton obnovljivega vodika, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalno 20 odstotkov te količine za čezmejno izmenjavo znotraj vključenih držav. Rezultati razpisa naj bi bili znani konec letošnjega leta. Posebnost razpisa je tudi, da projekt lahko pridobi t. i. pečat odličnosti (seal of excellence), ki je pomembna referenca ter omogoča prednostni dostop do drugih nacionalnih in EU sredstev.

Z namenom promocije projekta NAHV ves čas potekajo različni dogodki. Tako je bil v ponedeljek, 12. septembra, v Zagrebu  izveden predstavitveni dogodek, na katerem je sodeloval tudi mag. Marko Bahor, izvršni direktor razvoja in investicij HSE. V svojem delu je izpostavil zgoraj navedi ključni zahtevi razpisa ter finančno vrzel, ki predstavlja pogoj za sodelovanje vseh deležnikov. Zbrane na dogodku je nagovorila tudi Alenka Bratušek, državna sekretarka MZI, ki je projekt izpostavila kot izredno pomemben pri doseganju ciljev dekarbonizacije ter pri energetski samooskrbi. Tovrstni strokovni dogodki se bodo v prihodnje nadaljevali, na njih pa bo kot aktiven deležnik sodeloval tudi HSE.