Medijsko središče / Sporočila za javnost / OBNOVLJEN STARI JAŠEK PREMOGOVNIKA VELENJE IZ LETA 1888

OBNOVLJEN STARI JAŠEK PREMOGOVNIKA VELENJE IZ LETA 1888

Če stari rek pravi, da stvari in besede odnese veter in da ostane le tisto, kar je ohranjeno in zapisano, potem to zagotovo velja tudi za rudniški stolp nad jaškom Škale v Velenju iz leta 1888. Le-ta je služil in še služi za prevoz zaposlenih in materiala v podzemni del jame Škale, zadnjih 11 let pa predvsem za prevoz obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije. Je eden redkih tako dobro ohranjenih tehničnih spomenikov, ki še zmeraj obratuje vse od svoje postavitve pred 122 leti.

Kompleks rudniškega jaška je varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter skladno z 11. členom tega zakona vpisan v Register kulturne dediščine. Leta 2007 je Svet Mestne občine Velenje na pobudo Celjskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine sklenil, da se objekti v okviru Starega jaška razglasijo za tehnični spomenik lokalnega pomena.

V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju so se letos odločili stolp jaška obnoviti. Ob  raziskovanju slikovnega gradiva starega rudniškega jaška so predlagali, da se stolp obnovi čim bolj avtentično, za kar je služila fotografija iz leta 1925.

Letos spomladi so zamenjali streho rudniškega jaška, jeseni pa so člani Šaleškega alpinističnega odseka obnovili konstrukcijo stolpa in strehe ter del stolpa prekrili s prozorno oblogo iz polikarbonatnih plošč. S tem so omogočili, da je znova vidna konstrukcija stolpa, kot je bila nekdaj. Po obnovi stolpa se bodo lotili še obnove ostalih sestavnih delov, ki so nujni za obratovanje kompleksa starega rudniškega jaška.

Letos je bilo sicer v območju Muzeja premogovništva Slovenije opravljenih več obnovitvenih del, tako objektov kot strojev in naprav. Razširjen je bil Bergmandeljčev salon in obnovljena najgloblje ležeča jedilnica v Sloveniji, obnovili so jamski vlak za prevoz obiskovalcev, nanovo je bil urejen dohodni pločnik do muzeja, dokončali so tudi geološki steber kamnin Šaleške doline. Poleg tega so delno preuredili zbirko slovenskega premogovništva in pričeli z urejanjem galerijskih prostorov v Beli garderobi.

Letos so začeli uporabljati slogan »Ohranjamo premogovniško dediščino«, ker se zavedajo, kako pomembno je ohranjati in predstavljati javnosti razvoj in posebnost njihove dejavnosti. Ta slogan ima svoj pomen tudi v konkretnih delih.

Več informacij:
Stojan Špegel, vodja Muzeja premogovništva Slovenije
041-782-692