Medijsko središče / Sporočila za javnost / Napaka na bloku 6 TEŠ se še odpravlja

Napaka na bloku 6 TEŠ se še odpravlja

Šoštanj, 19. oktober 2021Napaka na bloku 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), zaradi katere smo morali omenjeni blok v petek, 15. oktobra 2021, zaustaviti, še ni odpravljena. Oskrba z električno energijo je kljub zaustavitvi stabilna.

Med letošnjim remontom bloka 6, ki je potekal med 7. majem in 29. julijem, in se je izvajal po planu vzdrževanja, je bil predviden veliki servisni poseg na turbini in generatorju bloka 6. Ta dela so bila pogodbeno predana oz. dogovorjena, da jih izvede GE, ki je tudi dobavitelj opreme za blok 6 in pooblaščeni vzdrževalec. Po zaključku remonta in ponovnem zagonu (29. julija) so bili kot običajno preverjeni parametri delovanja, pri čemer je bilo pri turbini zaznati določena odstopanja parametrov. V reševanje odkrite neskladnosti je bil takoj vključen tudi GE, ki je za ta dela pristojen. Iskanje napake oz. vzroka napake je sprva potekalo med obratovanjem bloka 6, vendar neuspešno. V preteklem tednu pa se je napaka povečala, in sicer do te mere, da je bilo potrebno blok 6 preventivno zaustaviti z namenom preprečitve nastajanja škode na opremi.

V tem trenutku še ni najden vzrok za nastale težave, sum je na netesnosti labirintnih tesnil turbine,  na kar je bil GE že večkrat opozorjen tudi s strani tehničnega kadra v TEŠ. Osebje TEŠ skupaj z osebjem GE in zunanjimi strokovnjaki na lokaciji sodeluje pri diagnosticiranju težave. Pristojen oz. pooblaščen za odpravo te napake je GE kot dobavitelj in izvajalec del na tem delu tehnološke opreme. Če se bo potrdil ta vzrok napake, bomo po zaključku del in ponovnem zagonu bloka 6 preučili možnosti odškodninske terjatve do GE za povrnitev nastalih stroškov.

Ob tem velja omeniti, da gre v primeru tovrstnih nepredvidenih zaustavitev bloka 6 za oportunitetni izpad prihodkov in s tem povezanega dobička, sploh ob upoštevanju trenutnih cen na veleprodajnem trgu električne energije, saj bi z brezhibno delujočim blokom 6 in zadostno razpoložljivostjo in kakovostjo energenta lignita lahko proizvedli električno energijo z manjšimi stroški.

Izpad bloka 6 se preliminarno nadomešča z delovanjem bloka 5 in obeh plinskih turbin na lokaciji TEŠ. Za morebitno prodano električno energijo v vrhnjih konicah, ki bi presegala proizvodne kapacitete bloka 5 in obeh plinskih enot, pa bi se znotraj skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) pokrivalo z razporejanjem na druge proizvodne vire v portfelju, in sicer predvsem s hidroelektrarnami in črpalno hidroelektrarno Avče, katero bi se ob teh konicah lahko naravnalo v generatorski režim obratovanja. Oskrba s prodano električno energijo iz skupine družb HSE je tako stabilna.

TEŠ je sicer v letošnjem letu proizvedel 2.389 GWh električne energije ter 238 GWh toplotne energije. Od tega samo blok 6  1.862 GWh električne energije in 178 GWh toplotne energije.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

floater