Medijsko središče / Sporočila za javnost / Minister Andrej Vizjak na krajšem delovnem obisku v Dravskih elektrarnah Maribor

Minister Andrej Vizjak na krajšem delovnem obisku v Dravskih elektrarnah Maribor

Maribor

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak se je danes na svoji poti v Pomurje ustavil na krajšem delovnem obisku v Dravskih elektrarnah Maribor. Vodstvo družbe, ki proizvede kar četrtino električne energije v Sloveniji, ga je seznanilo s potekom aktualnih razvojnih projektov. Največ pozornosti so namenili možnostim energetske izrabe reke Mure. V Dravskih elektrarnah Maribor se na ta projekt skrbno pripravljajo, saj se zavedajo priložnosti in odgovornosti, ki jim jo prinaša ideja širitve koncesije na širši del vodnega telesa reke Mure. Prav tako se zavedajo, da je pred njimi še dolga in zahtevna pot, saj bo treba poleg obsežnega pregleda dosedanjih študij, ki ga že izvajajo, v skladu z zakoni, direktivami in predpisanimi postopki opraviti še številne nove študije in raziskave.

V pripravi sta pregled stanja narave in živega sveta na območju predvidene koncesije ter priprava študije trajnostnega razvoja tega območja,  ki bo dala osnovne podatke za nadaljnje razmišljanje o možni energetski izrabi reke Mure.

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak je ob tem poudaril: “Vlada RS se zaveda, da je stanje glede vodnega režima reke Mure zaskrbljujoče. Prav zato smo se, tudi na poziv lokalnih skupnosti, odločili, da aktivno pristopimo k  sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda ter temu podrejene energetske izrabe vodnega telesa Mure. Z namenom, da bi ta problem uspešno rešili je bila dodeljena koncesija Dravskim elektrarnam, ki bodo temeljito proučile in pregledale obstoječe študije in z dodatnimi raziskavami poiskale prave rešitve. To je šele začetek vseh postopkov. Ponuja se več možnih rešitev. Zaradi zahtevnosti in pomembnosti projekta pa bo končna in celovita odločitev lahko sprejeta šele po temeljiti proučitvi vseh relevantnih strokovnih ugotovitev z različnih področij. Če se država ne bi aktivno vključila v ta projekt ekološke sanacije in energetske izrabe reke Mure, bi se negativni pojavi, kot so poglabljanje struge, poplave, zniževanje podtalnic, zagotovo še poglobili.”