Medijsko središče / Sporočila za javnost / MAJA IN JUNIJA BO ZARADI REMONTA USTAVLJEN PETI BLOK TEŠ

MAJA IN JUNIJA BO ZARADI REMONTA USTAVLJEN PETI BLOK TEŠ

V Termoelektrarni Šoštanj, kjer v sušnih mesecih proizvedejo tudi do polovico proizvedene električne energije v Sloveniji, bodo danes pozno ponoči za dva meseca zaradi remonta ustavili 5. blok. Na bloku, ki je lani od 3750 GWh proizvedene količine električne energije v TEŠ proizvedel polovico, bodo med devettedensko ustavitvijo opravili vsa dela, ki so nujno potrebna za varno in zanesljivo obratovanje v prihodnje. Ob tem bodo izboljšali tudi energetski izkoristek ter zmanjšali izpuste dušikovih oksidov. Posebna pozornost bo namenjena še izvedbi priključnih mest za prigradnjo plinskih enot na ta blok, saj bodo prvo plinsko turbino postavili še v tem letu, pričetek obratovanja pa je predviden v aprilu 2008. Gre za enega zahtevnejših remontov do sedaj, njegova vrednost pa je ocenjena na približno 15 milijonov evrov. V omrežje se bodo ponovno vključili predvidoma 30. junija.

Zaradi velikega obsega del so bile priprave na remont zelo obsežne, saj so stekle že v letu 2005. O obsežnosti del priča podatek, da bo na gradbišču v določenem času istočasno tudi do 900 delavcev, dolžino tokratnega remonta pa bosta narekovala remont turbine in generatorja.

»Dela na remontu je moč razdeliti v tri najpomembnejše sklope in sicer redna remontna dela, ki jih opravljamo periodično, dela potrebna za podaljšanje dobe trajanja naprav ter izboljšanje toplotne bilance kotla in s tem doseči optimalne parametre za priključitev plinskih turbin, ob tem pa tudi nižje emisije dušikovih oksidov,« je obsežnost remonta na kratko predstavil mag. Jože Lenart, vodja sektorja tehnike in vzdrževanja v TEŠ.

Čas izvedbe remonta je skrbno načrtovan in usklajen s HSE saj bo slednji kot daleč največji kupec v omenjenem času prejemal kar za četrtino manj električne energije. Maj in junij sta namreč meseca, ko energija ni več potrebna za kurjavo, hkrati pa tudi hlajenje, značilno za poletne mesece, še ni potrebno.

»Dejstvo je, da predstavlja TEŠ pomemben steber v energetskem sistemu. Temu primerna je tudi stopnja odgovornosti, ki jo prevzemamo. Verjamem, da bomo tudi tokrat kos vsem zahtevnim izzivom in  da bomo projekt tudi tokrat končali v roku,« je dejal direktor TEŠ, dr. Uroš Rotnik.

floater