Medijsko središče / Sporočila za javnost / LETNO POROČILO 2022: ZAKORAKALI SMO PO POTI ZELENEGA PREHODA

LETNO POROČILO 2022: ZAKORAKALI SMO PO POTI ZELENEGA PREHODA

Na spletni strani HSE je danes objavljeno letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2022. Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, in Uroš Podobnik, poslovni direktor HSE, v pismu poslovodstva povesta, da smo izvedli vrsto odmevnih energetskih projektov. »Posebej ponosni smo na tiste, ki nepovratno tlakujejo pot v brezogljično prihodnost Slovenije,« poudarjata in dodata, da  je bila skupina HSE kljub izrednim razmeram že enaindvajseto leto največji proizvajalec električne energije v Sloveniji in največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Ta je v celotnem proizvodnem portfelju skupine HSE predstavljala 49 odstotkov, na ravni Slovenije pa smo proizvedli več kot dve tretjini vse »zelene« elektrike: iz Drave, Soče in Save ter iz sonca, HSE pa je postal tudi vodilni partner v projektu Severnojadranske vodikove doline: »Skupina HSE je v zadnjem desetletju precej zmanjšala izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2). Lanski izpusti CO2 so bili kar za petino nižji kot v letu 2021, predvsem zaradi razmer v Premogovniku Velenje in posledično manjše proizvodnje v TEŠ. Uspešno znižujemo tudi emisije drugih plinov, v zadnjem desetletju smo bistveno, to je za 75 odstotkov, znižali izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx) in s tem pripomogli k bistveno čistejšemu okolju v šaleški dolini.«

Leto 2022 je zaznamovala tudi rast skupine HSE, saj smo 1. junija postali večinski, 51-odstotni lastnik Energije plus, ki je že naša štirinajsta družba v Sloveniji. Skupino HSE je obogatila predvsem z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti dobave električne energije in drugih energentov na maloprodajnem trgu ter portfeljem zvestih odjemalcev. Obe naši maloprodajni družbi sta pomembni z vidika razvoja konkurenčnih energetskih storitev in produktov za gospodarstvo in gospodinjstva.

Poslovni, tržni in projektni rezultati so kot vselej tudi rezultati ekipe, ki za njimi stoji. »Brez strokovnih in zavzetih zaposlenih, brez zahtevnega lastnika, ki od nas pričakuje nič manj kot odličnost, brez poslovnih partnerjev, ki so samo jedro našega obstoja, brez vseh ključnih deležnikov, ki so tako ali drugače vpeti v naše poslovanje, bi bila namreč moč, s katero se ponaša naš slogan – moč energije – le črka na papirju. Tako pa je vsota moči vseh vas. Brez vašega doprinosa ne bi bili to, kar smo: največja slovenska energetska skupina, ki Sloveniji tlakuje pot v brezogljično prihodnost,« zaključita dr. Tomaž Štokelj in Uroš Podobnik.

Več na povezavi: Letno poročilo | HSE

floater