Medijsko središče / Sporočila za javnost / Končana prenova verige gornjedravskih elektrarn

Končana prenova verige gornjedravskih elektrarn

Maribor

Družba Dravske elektrarne Maribor (DEM)  je zaključila prenovo verige gornjedravskih elektrarn. S posodobitvijo vseh šestih hidroelektrarn (HE): HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala in HE Mariborski otok je družba optimalno izkoristila gornji tok Drave ter tako zagotovila dolgoročno zanesljivo in povečano proizvodnjo električne energije, kar je izjemno pomembno za celotno slovensko gospodarstvo. Vrednost prenove je 50 milijard tolarjev. Z njo je družba DEM povečala  skupno moč gornjedravskih elektrarn na pragu za četrtino (s 277,7 na 345 MW), načrtovana proizvodnja pa je večja za 9,4 % (s 1390 GWh v letu 1985 na načrtovanih 1521 GWh v tem letu). Skupno povečanje moči šestih gornjedravskih elektrarn za 67,3 MW je tolikšno, kot če bi zgradili dodatno gornjedravsko elektrarno.

Ob uradnem zaključku prenovitvenih del v zgornjem toku Drave so danes v HE Ožbalt, ki je bila prenovljena zadnja, pripravili slavnostno sklepno prireditev. Dogodka, s katerim je HE Ožbalt zaznamovala tudi 45 let delovanja, se je udeležil minister za gospodarstvo RS mag. Andrej Vizjak, ki je povedal:  “Z velikim veseljem ugotavljam, da se prenova gornjedravskih elektrarn sklada s politiko nove vlade na področju energetike ter z načrti in prizadevanji Ministrstva za gospodarstvo in njegovega Direktorata za energijo. Menim, da je to zelo velik  dosežek za celotno slovensko gospodarstvo, saj se s tem povečuje zanesljivost elektroenergetskega sistema Slovenije. To je ob vse večji porabi električne energije v Sloveniji zelo pomembno.”

Prenova elektrarn v zgornjem toku Drave je po fazah tekla vse od leta 1987. Od tedaj pa do leta 1995 je bila prva prenove deležna HE Fala, ki je bila pionirski projekt tudi z vidika spremljanja kakovosti prenove. Pri njeni prenovi so bili namreč preverjeni in preizkušeni vsi postopki, programi in tehnične rešitve, ki so bili kasneje uporabljeni pri projektu celotne prenove. V obdobju med letoma 1994 in 2000 je potekala I. faza prenove, ki je vključevala HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok, nato pa do zdaj II. faza prenove, ki je zajela še HE Vuhred in HE Ožbalt. Ta izjemno obsežni projekt prenove je bil financiran z energetskimi in v veliki meri lastnimi sredstvi, del I. faze prenove pa tudi s kreditom Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je bil prvi tuji kredit, odobren podjetju v  samostojni Sloveniji.

“Projekt prenove gornjedravske verige je za DEM izjemnega pomena, saj zajema največjo prenovo verige hidroelektrarn v Sloveniji. Gornji tok Drave je tako optimalno izkoriščen. S prenovo smo brez dodatnih posegov v okolje postavili temelje za dolgoročno zanesljivo in povečano proizvodnjo dravske električne energije iz obnovljivega vodnega vira. Zdaj, ko smo uspešno zaključili prenovo gornjedravskih elektrarn, že tečejo aktivnosti za prenovo HE Zlatoličje,” je ob tej priložnosti poudaril direktor družbe DEM Danilo Šef.

Glavni izvajalci in dobavitelji, ki so sodelovali pri prenovi, so bila podjetja  IBE Ljubljana, Litostroj Ljubljana,  Rade Končar oz. Končar Zagreb, Energoinvest Ljubljana, Gradis Nizke gradnje Maribor, Metalna Maribor, Iskra Ljubljana, Korona Ljubljana, Elektrovod Ljubljana, Siemens Brazilija, Etra Ljubljana, ABB, Esotech Velenje, Siemens in Iskra sistemi Ljubljana.

floater