Medijsko središče / Sporočila za javnost / Izjemne razmere za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov

Izjemne razmere za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov

Skupina Holding Slovenske elektrarne, največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, je februarja zabeležila izjemne rezultate. Hidroelektrarne skupine HSE, ki združuje Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS), so februarja 2021 proizvedle 700 GWh električne energije in s tem presegle mesečni plan za kar 58 odstotkov.

Andrej Tumpej, direktor DEM

Andrej Tumpej, direktor DEM, ki upravljajo osem velikih in pet malih hidroelektrarn na reki Dravi, je pojasnil, da so izjemne rezultate dosegli kljub temu, da niso delovali na polni moči: »Nadvse ugodna, čeprav za ta letni čas neobičajna hidrologija ter visoka pripravljenost naših proizvodnih enot sta zaslužni za izjemno proizvodnjo električne energije. Ob tem velja še posebej poudariti, da smo rezultat dosegli z zgolj dvema tretjinama običajne moči, saj v tem obdobju potekajo remonti in revizije agregatov na vseh hidroelektrarnah. Slednje vedno izvajamo v obdobju od decembra do marca, ko so v skladu z rečnim režimom Drave njeni pretoki običajno najnižji in posledično tudi izgube pri proizvodnji zaradi neobratujočih agregatov najnižje. Podnebne spremembe, ki smo jim priča, pa spreminjajo tudi režime vodnatosti naših rek. Na osnovi podatkov zadnjih dvajsetih let smo prilagodili plan proizvodnje v tem obdobju, a smo zaradi radodarnosti narave presegli tudi tega.«

Družba DEM je v prvih dveh mesecih proizvedla 460.621 MWh električne energije in tako načrtovani plan za to obdobje, ki je bil 305.767 MWh, presegla za 51 odstotkov. Ob tem velja omeniti, da se je za letošnje leto, na osnovi dvajsetletne statistike, pripravil novi, 28 odstotkov višji plan, kot je bil do lani načrtovan za to obdobje. Proizvedena električna energija Dravskih elektrarn Maribor je zadostila potrebam dveh tretjin vseh slovenskih gospodinjstev po električni energiji v tem obdobju.

Februarska proizvodnja električne energije skupine HSE je najboljša v družbi Soške elektrarne Nova Gorica, kjer so presegli februarski plan za 100 odstotkov. Dravske elektrarne Maribor so v tem obdobju presegle plan za 61 odstotkov, Hidroelektrarne na spodnji Savi pa za 38 odstotkov. Direktor SENG mag. Radovan Jereb je izpostavil tudi črpalno hidroelektrarno Avče: »V naših hidroelektrarnah smo proizvedli dobrih 59,6 GWh električne energije in s tem dosegli 202,9 % realizacijo plana za isti mesec, v črpalni hidroelektrarni Avče pa generirali 25 GWh električne energije, kar je 104 % plana za februar. Visoka obratovalna pripravljenost energetskih objektov družb SENG je ključna za dober izkoristek ugodne hidrologije, ki je bila v prvih dveh mesecih leta visoko nad dolgoletnim povprečjem.«

floater