Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE USPEŠNO REŠUJE SITUACIJO, POVEZANO Z VDOROM V INFORMACIJSKI SISTEM HSE

HSE USPEŠNO REŠUJE SITUACIJO, POVEZANO Z VDOROM V INFORMACIJSKI SISTEM HSE

HSE uspešno rešuje situacijo, povezano z vdorom v informacijski sistem. Ključni sistemi za obratovanje elektrarn in trgovanje delujejo, povezava z ELES-om je vzpostavljena, dobri pa so tudi obeti za vzpostavitev nemotenega delovanja celotne komunikacijske in informacijske infrastrukture brez večjih negativnih posledic.

»Poudariti želimo, da je imel HSE ves čas nadzor nad elektrarnami skupine HSE, prav tako je bilo ustrezno poskrbljeno za varnost, nemoteno je deloval tudi sistem alarmiranja za visoke vode. Trgovanje z električno energijo ni bilo prekinjeno in se izvaja, smo pa iz previdnosti nekoliko omejili izvajanje posameznih poslov,« pravi dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

S pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov so se tekom vikenda vzpostavili tudi pogoji za izvajanje ključnih delovnih procesov, tako da je lahko danes velika večina zaposlenih že opravljala svoje delo.

O kibernetskem napadu je HSE nemudoma obvestil vse pristojne institucije in poslovne partnerje ter v zvezi s tem sprejel vse potrebne ukrepe. Še vedno potekata natančna analiza in diagnostika dogajanj v preteklih dneh, pri čemer HSE tvorno sodeluje s policijo in Uradom Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV), ki je ravno sodelovanje s HSE in njegovo proaktivnost izpostavil kot primer dobre prakse.

Dr. Uroš Svete, direktor URSIV, k temu dodaja: »Skupina HSE ob kibernetskem incidentu deluje transparentno in v stalni komunikaciji z deležniki kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji. Na podlagi trenutnih informacij incident nima pomembnega vpliva na neprekinjeno izvajanje bistvenih storitev pri proizvodnji in prenosu električne energije v Republiki Sloveniji. Prav tako nismo zaznali medsektorskega vpliva incidenta, novega incidenta ali stopnjevanja incidenta. V kolikor bo potrebno, bo URSIV po opravljeni analizi  incidenta predlagal Vladi RS ustrezne dodatne sistemske in druge ukrepe za dvig kibernetske varnosti v energetskem sektorju.«

Ostalih podrobnosti zaradi postopkov preiskave, ki še potekajo, ne moremo komentirati. Bomo pa javnost sproti obveščali o dogajanju in njegovih izsledkih.

 

Služba za odnose z javnostmi in tržno komuniciranje HSE

Urad Vlade RS za informacijsko varnost

Galerija
floater