Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE PRODAL 51-ODSTOTNI DELEŽ V BOLGARSKI TERMOELEKTRARNI RUSE

HSE PRODAL 51-ODSTOTNI DELEŽ V BOLGARSKI TERMOELEKTRARNI RUSE

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes na račun prejel kupnino od prodaje večinskega, 51-odstotnega deleža termoelektrarne-toplarne Toplifikatsia Ruse v Bolgariji v višini 52 mio €. S tem se je zaključilo njegovo lastništvo v termoelektrarni, ki jo je HSE kupil od bolgarske države leta 2007.

28. avgusta 2007 je HSE z Republiko Bolgarijo podpisal pogodbo o nakupu 100 % deleža termoelektrarne-toplarne Toplifikatsia, d.d., Rousse, Bolgarije (TE Ruse). Skoraj štiri mesece kasneje, natančneje 17. decembra 2007, pa je za kupnino 50 mio € HSE prenesel 49 odstotkov lastništva v TE Ruse na vodilno rusko rudarsko in jeklarsko skupino Mechel oziroma na njeno holding družbo s sedežem v Švici. Partnerski pristop k tej naložbi je bil v tistem obdobju najbolj ustrezna rešitev, saj je predstavljal optimalno sodelovanje proizvajalca premoga (Mechel) na eni ter trgovca z električno energijo (HSE) na drugi strani, na ta način pa so bila tudi bistveno zmanjšana poslovna in finančna tveganja naložbe.

Zaradi spremenjenih tržnih razmer in obsežnih investicij v Sloveniji ter dobre ponudbe s strani Mechela je HSE slednjemu prodal še preostali, 51-odstotni delež, za 52 mio €. Torej je HSE s svojo naložbo, katere nabavna vrednost je bila 85 mio €, iztržil 102 mio €. Dodatni zaslužek pa je HSE ustvaril še iz naslova izvajanja storitev tržnih raziskav in trgovanja z električno energijo, proizvedeno v TE Ruse, v skupni višini 2 mio €.

HSE na bolgarskem trgu ostaja prisoten preko svoje družbe za trgovanje z električno energijo HSE Bulgaria EOOD.

Mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE, ob prejemu kupnine iz naslova prodaje večinskega deleža TE-TO Ruse izraža zadovoljstvo:«Ta novica je v luči zadnjih dogodkov v slovenski energetiki pravo olajšanje. V HSE si bomo še naprej prizadevali obdržati položaj zanesljivega, kakovostnega in strateško pomembnega akterja v regiji JV Evrope, kjer smo si v skoraj desetih letih svojega obstoja in delovanja ustvarili ime in ugled ter z različnimi aktivnostmi pomembno prispevali k dobremu poslovnemu rezultatu družbe in skupine HSE.«

Služba komuniciranja HSE

floater