Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE LETO 2011 ZAKLJUČUJE USPEŠNO

HSE LETO 2011 ZAKLJUČUJE USPEŠNO

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na štirinajsti redni seji seznanil z rezultati poslovanja družbe in skupine HSE v desetih mesecih letošnjega leta. V tem obdobju je skupina HSE proizvedla 6,4 TWh električne energije, kar je na nivoju načrtovane proizvodnje za to obdobje. Prodanih je bilo 19,7 TWh električne energije, kar je za 21 odstotkov več od načrtovane za enako obdobje ter 53 odstotkov več glede na lansko enako obdobje. V obdobju januar – oktober 2011 je skupina HSE realizirala 1,1 milijarde EUR čistih prihodkov od prodaje in dosegla čisti poslovni izid v višini 64,3 milijona EUR.

»Vse kaže, da je za družbo in skupino HSE še eno uspešno leto, v katerem so več kot presegli zastavljene cilje. HSE tako ostaja ključni akter na slovenskem energetskem trgu ter ena najuspešnejših slovenskih družb, kar v trenutnih gospodarskih razmerah ni zanemarljiv podatek,« poudarja dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

V skupini HSE sicer predvidevajo, da bodo pogoji poslovanja tudi v letu 2012, tako na finančnem kot na gospodarskem področju, še vedno zelo zahtevni za vse družbe skupine. Poslovanje v zaostrenih razmerah bo zahtevalo še bolj odločno spremljanje in obvladovanje vseh poslovnih procesov. Zato bodo posebno pozornost namenili nadaljevanju optimizacije in racionalizacije poslovanja, tako na nivoju posamezne družbe kot celotne skupine HSE. Poleg vlaganj v ključne razvojne projekte bodo v prihodnjem letu na poslovno uspešnost HSE vplivali postopki pridobivanja državnega poroštva za financiranje nadomestnega bloka 6 v TEŠ, gibanje cen električne energije na ključnih trgih, dogajanja na finančnih trgih ter likvidnost kupcev HSE. Posebna skrb bo namenjena tudi obvladovanju tveganj in povečanju stroškovne učinkovitosti, ki sta predpogoj za dolgoročno konkurenčnost HSE. »To bo omogočilo nadaljevanje uspešno začetih investicijskih aktivnosti, nadgradnjo obvladovanja s tem povezanih tveganj ter nadaljnjo varno, zanesljivo in okolju prijazno oskrbo Slovenije z električno energijo po konkurenčnih cenah,« dodaja mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE.

Dodatne informacije: prof. dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o., e-naslov: dolinar@uni-mb.si