Medijsko središče / Sporočila za javnost / HSE JE 15. MARCA KOT PRVI PRIČEL S SPODBUJANJEM TRGOVANJA NA URNIH AVKCIJAH BSP SOUTHPOOL, S ČIMER POMEMBNO PRISPEVA K TRANSPARENTNOSTI SLOVENSKEGA TRGA

HSE JE 15. MARCA KOT PRVI PRIČEL S SPODBUJANJEM TRGOVANJA NA URNIH AVKCIJAH BSP SOUTHPOOL, S ČIMER POMEMBNO PRISPEVA K TRANSPARENTNOSTI SLOVENSKEGA TRGA

S 15. marcem je HSE kot prvi trgovec v regiji podpisal pogodbo o spodbujanju trgovanja na slovenskem trgu regionalne energetske borze BSP SouthPool in tudi dejansko pričel z izvajanjem le te. S spodbujanjem trgovanja na urnih avkcijah je izbral najučinkovitejši način zagotavljanja zanesljivega oblikovanja cenovnih signalov, ki pomembno prispevajo k preglednosti na slovenskem trgu.

HSE se je zavezal, da bo v avkcijski trgovalni sistem vsakodnevno vnašal prodajne in nakupne ponudbe. »Pričakujemo, da bodo naša prizadevanja na avkcijah prispevala k nadaljnjemu razvoju slovenskega trga in njegovi preglednosti, kar prinaša prednosti vsem udeležencem trga, tako trgovcem z električno energijo kot porabnikom,« pravi Tomaž Štokelj, izvršni direktor Sektorja trženja v HSE. BSP SouthPool pozdravlja večjo vlogo HSE na borzi in pričakuje, da bo to pritegnilo k trgovanju tudi ostale člane borze, kar se bo odrazilo v večji likvidnosti in oblikovanju zanesljivih in relevantnih cenovnih signalov na slovenskem trgu z električno energijo.

Kontakt:
Barbara Škrinjar  
[email protected], + 386 1 620 76 74

O borzi z električno energijo BSP SouthPool

BSP SouthPool je nova, leta 2008 ustanovljena, regionalna energetska borza v jugovzhodni Evropi s sedežem v Ljubljani. Udeležencem trga zagotavlja visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega organiziranega trgovanja z električno energijo. Energetska borza BSP ima mednarodno lastniško strukturo in je odprta za vstop novih partnerjev. Trenutno BSP udeležencem omogoča trgovanje z električno energijo na slovenskem in srbskem trgu, v prihodnje pa bo mogoče trgovati tudi  na drugih trgih v regiji, najprej v Makedoniji, kjer je BSP že podpisal pismo o nameri. BSP nudi celovite storitve, ki zajemajo tako proces trgovanja kot tudi finančni obračun in poravnavo. Borza omogoča prosto mednarodno trgovanje z električno energijo na dnevnem trgu po vnaprej znanih pravilih znotraj regije JV Evrope in hkrati povezave s sosednjimi območji. Končni cilj regionalne energetske borze BSP  je postati vodilna čezmejna energetska borza najprej na območju jugovzhodne Evrope, nato pa most do drugih evropskih energetskih trgov preko mehanizma spajanja trgov oziroma implicitnih avkcij. Trenutno ima borza 24 članov iz 11 evropskih držav.

floater