Medijsko središče / Sporočila za javnost / HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE: STEBER ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI

HIDROELEKTRARNE SKUPINE HSE: STEBER ZELENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2021 skupaj proizvedle 3.980 GWh električne energije. Levji delež so prispevale Dravske elektrarne Maribor z 2.910 GWh proizvedene električne energije, Soške elektrarne Nova Gorica so je proizvedle 800 GWh, Hidroelektrarne na spodnji Savi, kjer ima HSE 49-odstotni delež, pa 269 GWh. Delež električne energije iz vodnih virov v skupni bilanci skupine HSE je bil v letu 2021 56-odstoten, kar je dva odstotka več kot leto poprej, na ravni države pa več kot 85-odstoten.

 

»Svetovni dan voda, 22. marec, za skupino družb HSE pomeni simbolično obeležitev do sedaj izvedenih in še načrtovanih energetskih projektov na hidro potencialu slovenskih rek, ki bodo Slovenijo vodili po poti do ogljične nevtralnosti,« pravi dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, in poudarja, da imajo na področju pridobivanja električne energije iz slovenskih rek v skupini HSE smele načrte. Eden najpomembnejših je zagotovo začetek gradnje hidroelektrarn na srednji Savi. Te bodo, ko bodo vse načrtovane v celoti zgrajene, po predvidevanjih proizvedle dodatnih 1.105 GWh električne energije, kar bo zadoščalo za oskrbo 250 tisoč gospodinjstev. Skupaj prve tri hidroelektrarne na srednji Savi in sončna elektrarna na planoti Prapretno pomenijo začetek zelene transformacije zasavske regije.

 

Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira se bo povečala tudi v Dravskih elektrarnah Maribor (DEM), ki bodo lahko v drugi polovici tega desetletja za približno četrtino dvignile instalirano moč elektrarn ob uspešni realizaciji novih investicij ter posledično povečale proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Aleksander Brunčko, generalni direktor DEM, ob tem poudarja »Svetovni dan voda je vedno priložnost, da spregovorimo o različnih pomenih te neprecenljive dobrine. Eden ključnih je tudi v možnosti varne in zanesljive proizvodnje električne energije iz domačega vira. Dravske elektrarne Maribor smo na tem področju paradni konj, ki s povprečno letno proizvodnjo 2.800 GWh proizvedemo skoraj 70 odstotkov v Sloveniji proizvedene električne energije iz obnovljivega vodnega vira. Ohranjanje primerne stopnje energetske samozadostnosti tudi v prihodnje pa nas zavezuje k snovanju in postavitvi novih hidroenergetskih objektov znotraj družbe DEM in skupine HSE.«

 

Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), ki imajo v lasti 23 malih hidroelektrarn, pet velikih hidroelektrarn in črpalno hidroelektrarno skupne moči 338 megavatov, pa bodo v letošnjem letu z rekonstrukcijo 90 let stare male hidroelektrarne Hubelj moči 2,1 megavata in Podselo moči 0,135 megavata podaljšale njuno življenjsko dobo in povečale izkoristek ter tako ohranjale visoko razpoložljivost tudi tema objektoma. Radovan Jereb, direktor SENG, pravi: »Voda je ena najpomembnejših strateških surovin, zato je nujno, da z njo ravnamo skrbno in preudarno. V družbi Soške elektrarne Nova Gorica smo prepričani, da so najboljše prakse odgovor na trajnostno iskanje ravnovesja med željami in potrebami človeka na eni strani ter ohranjanjem narave na drugi. Pri energetski izrabi vodnega potenciala Soče in porečja upoštevamo stroge okoljevarstvene zahteve in načela trajnostnega in sonaravnega razvoja. Investicije načrtujemo upoštevajoč načelo večnamenskosti hidroenergetskih objektov in tako povezujemo proizvodnjo električne energije s pozitivnimi učinki na razvoj drugih dejavnosti v prostoru.

Na področju proizvodnje električne energije imamo v skupini HSE načrte tudi izven hidro področja. Že aprila na Prapretnem odpiramo največjo, 3-megavatno sončno elektrarno v Sloveniji, v drugi fazi bi lahko na tem področju povečali sončno elektrarno še za dodatnih 10 megavatov. Zaključuje se gradnja 2,5-megavatne sončne elektrarne Zlatoličje in že snuje druga faza moči do 30 MW, velike priložnosti pa se kažejo tudi na področju vetra, kjer poteka umeščanje v prostor vetrnih elektrarn na Ojstrici, Paškemu Kozjaku in Rogatcu, in področju geotermalne energije.

HE Solkan

 

HE Doblar jez Podselo

 

HE Fala

 

HE Mariborski otok
Galerija
floater