Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE S ŠTEVILNIMI NOVIMI PROJEKTI OHRANJAJO NAZIV NAJVEČJEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI

DRAVSKE ELEKTRARNE S ŠTEVILNIMI NOVIMI PROJEKTI OHRANJAJO NAZIV NAJVEČJEGA PROIZVAJALCA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV V SLOVENIJI

S ciljem, da ohranijo mesto vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, Dravske elektrarne Maribor (DEM) svojo dejavnost pridobivanja električne energije iz energije vode, širijo še na druga področja obnovljivih virov energije (OVE), kot so energija sonca, geotermalna in vetrna energija. DEM so eden najpomembnejših členov finančnih nacionalnih naložb v energetiko in stebrov proizvodnje električne energije v Sloveniji. Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi in z dvema malima hidroelektrarnama, od tega eno na reki Muri, pokrijejo četrtino vseh potreb po električni energiji v državi. Količina električne energije proizvedene v DEM pomeni hkrati 80 odstotkov vse energije, ki je v Sloveniji proizvedena iz obnovljivih, okolju prijaznih virov.

»Pridobivanje energije iz obnovljivih virov je danes in bo v prihodnosti moč uvrstiti ob bok njene enako pomembne učinkovite uporabe. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti v tem procesu. Dravske elektrarne Maribor niso izjema. Izvedene prenove nam omogočajo optimalno učinkovito obratovanje obstoječih kapacitet. Tako se lahko odgovorno oziramo po novih obnovljivih virih. Jasen in odkrito izražen je naš in državni namen po dodatnem izkoriščanju energetskega potenciala Mure, skladno z NEP, ob tem pa aktivno proučujemo možnosti izkoriščanja drugih obnovljivih virov. Naša prva sončna elektrarna v Zlatoličju tako že obratuje,« je povedal mag. Viljem Pozeb, direktor DEM.

Od prenov objektov dravskih elektrarn velja omeniti tiste med leti 1987 in 2005, ko so bile uspešno prenovljene elektrarne zgornjega toka Drave – HE Fala, HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Mariborski otok, HE Vuhred in HE Ožbalt. Nedavno tega so zaključili pomembno etapo prenove največje slovenske hidroelektrarne HE Zlatoličje v okvir česar sodi tudi prenova Male HE Melje, obe elektrarni spadata v projekt prenove spodnjedravskih elektrarn. V sklopu omenjene sanacije bo med leti 2017 in 2020 potekala še prenova zadnje od dravskih elektrarn, HE Formin.

Kot rečeno so v DEM s projektom izkoriščanja sončne energije najdlje v Zlatoličju, kjer je od skupne načrtovane inštalirane moči 720 kW že inštalirana sončna elektrarna z močjo 64,5 kW, do leta 2012 pa naj bi sončne elektrarne na tej elektrarni proizvedle že 190 kW električne energije. S tem pa se načrti izkoriščanja sončne energije še ne končajo, saj se dokumentacija pripravlja tudi za objekte sončnih elektrarn v Žalcu, Rušah, Mariboru in Forminu. Skupaj s tistimi v Zlatoličju naj bi že do konca leta 2012 proizvedle okoli 1.835 kW dodatne električne energije.

Poleg sončne energije se pozornost namenja tudi novim projektom primarnega, torej hidro vira, za katere so postopki pridobivanja dovoljenj in dokumentacije nekoliko daljši. Gre predvsem za izgradnje malih HE, ki lahko poleg novih kapacitet dodatno izboljšajo izkoristek obstoječih, kot je primer male HE v Melju. Projekt izvedbe male HE v Rušah se nahaja v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja in bo poleg male HE v Markovcih v obratovanju predvidoma že naslednje leto. Večina ostalih projektov je na točki priprave projektne dokumentacije za objekte, ki pa so vsi posredno ali neposredno povezani z reko Dravo. Omeniti velja še dva pilotska projekta, ki sta zanimiva tako po viru kot po njuni lokaciji. Gre namreč za projekt suhih vrtin za pridobivanje toplote in elektrike v Lendavi ter z NEP-om usklajen projekt za izvedbo meritev jakosti vetra na območju Pohorja.

Da bi ljudi na nevsiljiv način spomnili, kako pomembna je vloga posameznika v procesu pridobivanja električne energije in njene uporabe se Dravske elektrarne Maribor na letošnjem sejmu AGRA predstavljajo skupaj s Pomurskim razvojnim inštitutom Murska Sobota, in sicer s promocijsko predstavitvijo in nagradno igro, ki poteka pod sloganom »Energiziraj se!« (»Si že našel svoj vir energije?«).
Z njima želijo izpostaviti pozitiven pomen pridobivanja energije iz obnovljivih virov in njene enako pomembne učinkovite uporabe ter še posebej izpostaviti osrednjo vlogo vsakega posameznika v tem procesu.

Dodatne informacije:
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 50 00, faks: 02 300 56 55
elektronska pošta: 
[email protected]
splet: 
http://www.dem.si

floater