Medijsko središče / Sporočila za javnost / DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR REKORDNO IN Z ŽE IZPOLNJENIM LETNIM NAČRTOM PROIZVODNJE

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR REKORDNO IN Z ŽE IZPOLNJENIM LETNIM NAČRTOM PROIZVODNJE

Kljub temu, da sta za nami šele dve tretjini leta 2009 bodo Dravske elektrarne Maribor (DEM) z današnjim dnem izpolnile zastavljeni letni načrt proizvodnje, ki je znašal 2.349 GWh. Agregati DEM so namreč od začetka leta do včerajšnjega dne proizvedli in oddali v omrežje že 2.343,142 GWh električne energije. Glede na pričakovano proizvodnjo bodo zadano letno kvoto tako izpolnili prav danes in tako z današnjim dnem načrte že tudi presegli. Najbolj so načrtovano proizvodnjo prekoračili v mesecu aprilu, največ pa proizvedli v maju, ki je bil po hidrologiji naravnost idealen mesec. V njem so dosegli sploh največjo dnevno proizvodnjo električe energije vse od začetka obratovanja DEM. Ta je na dan 21. maja znašala 14,013 GWh.

Na tako dobro proizvodnjo v letošnjem letu je nedvomno največ vpliva imela ugodna hidrologija, saj je bil pretok vode večino leta višji od načrtovanega za posamezni mesec in je tako bila tudi dejanska proizvodnja višja od predvidene. Prav tako je bila visoka tudi razpoložljivost naprav, kar je posledica dobro opravljenega dela tako vzdrževalcev v času revizij in remontov ter sprotnega odpravljanja manjših okvar, ki se pojavijo med obratovanjem, kakor tudi dobrega dela ostalih, ki sodelujejo pri načrtovanju proizvodnje in prodaji proizvedene električne energije. Na zgodnjo izpolnitev načrtovane proizvodnje pa nenazadnje vpliva tudi dejstvo, da je bila prestavljena prenova agregata 1 v Zlatoličju s 01.07.2009 na 01.07.2010, kar je omogočilo, da so lahko ugodno hidrologijo v celoti izkoristili za proizvodnjo električne energije tudi v tej največji slovenski hidroelektrarni.

Največje odstopanje proizvodnje so beležili v mesecu aprilu, ko so v omrežje oddali za 81,3 % več električne energije, kot je bilo načrtovano. Rekordno količino pa so proizvedli v mesecu maju, ko so z oddajo 412,75 GWh električne energije v omrežje prekoračili načrtovano proizvodnjo za 41,8 %.

Dodatne informacije:
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Jana Miklavžina, tajništvo
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 57 55, faks: 02 300 56 65
elektronska pošta: [email protected]
splet: http://www.dem.si

floater