Medijsko središče / Sporočila za javnost / BONITETNA AGENCIJA MOODY’S JE HOLDINGU SLOVENSKE ELEKTRARNE POVIŠALA DOLGOROČNO BONITETNO OCENO

BONITETNA AGENCIJA MOODY’S JE HOLDINGU SLOVENSKE ELEKTRARNE POVIŠALA DOLGOROČNO BONITETNO OCENO

Bonitetna agencija Moody’s je v petek, 6. septembra 2019, Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) povišala dolgoročno bonitetno oceno z Ba2 na Ba1. S tem potrjuje, da bo skupina HSE kot vodilni proizvajalec električne energije v Sloveniji sposobna izpolnjevati zadane finančne obveznosti in vzdrževati kreditne kazalce na ustrezni ravni.

Moody’s pričakuje da se bo HSE v prihodnjih letih še naprej učinkovito razdolževal, in sicer ob predpostavkah ugodnega gibanja cen električne energije, ki je posledica naraščajočega povpraševanja po električni energiji na Balkanu, ohranjanja cen ogljičnih kuponov vsaj na sedanjih nivojih, tj. 25€/tono, ter zmernih investicijskih izdatkov in odsotnosti izplačevanja dividend.

Mag. Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, je ob tem izrazil zadovoljstvo: »Izboljšanje bonitetne ocene je za skupino HSE potrditev uspešnosti pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev v preteklosti in hkrati tudi potrditev ustreznosti zastavljenih ciljev za prihodnost. Z višanjem bonitetnih ocen  nam vsekakor raste ugled tako doma kot v mednarodnem okolju, s tem pa bomo našo vizijo še lažje izpolnjevali. V poslovnem, finančnem in trgovalnem pogledu torej ostajamo ugledna skupina, ki v celoti in pravočasno izpolnjuje zadane obveznosti. Naši prihodnji načrti so zastavljeni ambiciozno in prizadevali si bomo ostati ena največjih in najuspešnejših slovenskih poslovnih skupin.«

 

Več informacij na https://www.moodys.com/research/Moodys-upgrades-Holding-Slovenske-Elektrarnes-rating-to-Ba1-from-Ba2–PR_409612

 

 

 

 

floater