Medijsko središče / Sporočila za javnost / 50 let rudarja in našega časa

50 let rudarja in našega časa

Včeraj je bilo v orgelski dvorani Glasbene šole Velenje praznovanje skupne 50-letnice internega glasila poslovnega sistema Premogovnik Velenje Rudar in tednika Naš čas, ki sta v petih desetletjih v besedi in sliki beležila velike in majhne dogodke v Šaleški dolini. Na praznovanje so povabili nekdanje in sedanje ustvarjalce in druge sodelavce obeh medijev. Urednikoma Rudarja Rafaelu Batiču in Diani Janežič, sedanja urednica, ter urednikom Našega časa Marjanu Lipovšku, Borisu Zakošku in Stanetu Vovku, sedanjemu uredniku, so podelili spominska peresa.
Skupna zgodovina Rudarja in Našega časa se je začela pisati 1. januarja 1953, ko je izšla prva številka Velenjskega rudarja, glasila sindikata tedanjega Rudnika lignita Velenje. Leta 1973 je pod imenom Šaleški rudar postal občinski list in se kmalu preimenoval v Naš čas. To je danes sodoben časopis, ki med naročnike in kupce prihaja vsak četrtek v nakladi 5.400 izvodov.
V velenjskem premogovniku so v sedemdesetih letih nadaljevali z izdajanjem svojega glasila, ki danes nosi ime Rudar in spada med najstarejše interne edicije v slovenskih podjetjih. Kot barvna revija v nakladi 4000 izvodov je namenjen predvsem zaposlenim v poslovnem sistemu Premogovnik Velenje, čeprav ga berejo tudi upokojenci delavci podjetja in druge javnosti.

floater