HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

TEŠ nadomestni blok 6

Poglej zgibanko o nadomestnem bloku 6, Termoelektrarne Šoštanj (2010)

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. (TEŠ) je po uspešno končanem tehničnem pregledu nadomestnega bloka 6 s pripadajočimi objekti 27. maja 2015 prejela odločbo upravnega organa, v katerem je ta odredil enoletno poskusno obratovanje novozgrajenega šestega bloka.S tem se je tudi formalno zaključil postopek tehničnega pregleda, ki se je začel 7.5.2015 in zaključil 25.5.2015. V tem obdobju je strokovna komisija, ki jo je imenoval upravni organ, opravila več delnih pregledov objekta in ugotovila, da je ta zgrajen kakovostno, v skladu z gradbenimi dovoljenji, ter da ne obstajajo pomanjkljivosti, ki bi preprečevale začetek poskusnega obratovanja.

Junija 2016 je blok 6 TEŠ dobil uporabno dovoljenje. 


Z izgradnjo šestega bloka TEŠ smo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočil elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).

Novelirani investicijski program 5

Zadostne količine premoga v Premogovniku Velenje

Brošura Šest desetletij - šest blokov TEŠ