HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

TEŠ nadomestni blok 6

Poglej zgibanko o nadomestnem bloku 6, Termoelektrarne Šoštanj (2010)

Termoelektrarna Šoštanj d. o. o. (TEŠ) je po uspešno končanem tehničnem pregledu nadomestnega bloka 6 s pripadajočimi objekti 27. maja 2015 prejela odločbo upravnega organa, v katerem ta odreja enoletno poskusno obratovanje novozgrajenega šestega bloka.S tem se je tudi formalno zaključil postopek tehničnega pregleda, ki se je začel 7.5.2015 in zaključil 25.5.2015. V tem obdobju je strokovna komisija, ki jo je imenoval upravni organ, opravila več delnih pregledov objekta in ugotovila, da je ta zgrajen kakovostno, v skladu z gradbenimi dovoljenji, ter da ne obstajajo pomanjkljivosti, ki bi preprečevale začetek poskusnega obratovanja.

Začetek poskusnega obratovanja nadomestnega bloka 6, ki lahko traja dvanajst mesecev, je eden od pomembnejših mejnikov v zaključevanju projekta, ki bo pomembno vplival na zanesljivost in varnost oskrbe z električno energijo v Republiki Sloveniji z domačimi viri. 

Z izgradnjo šestega bloka TEŠ smo zmanjšali stopnjo onesnaženosti okolja, izboljšali kakovost in energetsko učinkovitost ter omogočil elektrarni doseganje skladnosti z mednarodnimi standardi najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT).

Novelirani investicijski program 5

Zadostne količine premoga v Premogovniku Velenje

Brošura Šest desetletij - šest blokov TEŠ