/ NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT (NEPN) – predhodno posvetovanje (4. 3. – 8 .4. 2019)

NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRT (NEPN) – predhodno posvetovanje (4. 3. – 8 .4. 2019)