Zaposlitveni oglas – KONTROLER NEFINANČNEGA POSLOVANJA

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

Ljubljana, 18. 05. 2020

Razpisujemo delovno mesto za vse, ki

∞ Vam je analiziranje podatkov in ustvarjanje informacij (ne kontrola!) strast.

∞ Verjamete, da je Kontroling je v podporo poslovodstvu, saj  pravimi in pravočasnimi informacijami odločilno vpliva na poslovanje in rezultate družbe.

∞ Ste prepričani, da s sodelovanjem dosežemo več. 

∞ Uživate v raziskovanju in učenju novih stvari.

 Medse vabimo strokovnjak, kontrolerja nefinančnega poslovanja:

 • ki ima vsaj 5 let izkušenj
 • uživa v delu v timu, je komunikativen, natančen, sistematičen  in samoiniciativen
 • ki zna svoje delo predstaviti v vsaj enem tujem jeziku.
 • z ekonomsko, s tehnično ali drugo ustrezno izobrazbo 7. stopnje.

In kaj bodo glavne naloge našega novega sodelavca?

 • izdelava trajnostnega poročila skupine HSE z vsemi pripadajočimi, zakonsko obveznimi elementi,
 • sodelovanje pri izdelavi poslovnega načrta skupine HSE,
 • sodelovanje pri izdelavi letnega poročila skupine HSE,
 • sodelovanje pri izdelavi medletnih poročil o poslovanju skupine HSE,
 • sodelovanje pri izdelavi zahtevnejših analiz poslovanja skupine HSE,
 • vodenje in koordinacija zbiranja nefinančnih podatkov skupine HSE,
 • izbor relevantnih kazalnikov nefinančnega poslovanja (KPI) v skladu z GRI – Global Reporting Initiative, UN – Global Compact, ISO 26 000 – Družbena odgovornost, celovitim poročanjem mednarodne iniciative IIRC – International Integrated Reporting Council in redno ažuriranje sistema za njihovo spremljanje, preverjanje in nadzor,
 • priprava predloga nefinančnih ciljev za potrebe priprave poslovnega načrta in razvojnega načrta skupine HSE s predvidenimi ukrepi za dosego zastavljenih ciljev in oceno potrebnih investicijskih vlaganj / poslovnih odhodkov,
 • redno spremljanje planiranih nefinančnih ciljev, ugotavljanje in evidentiranje vzrokov za odstopanja ter pripraviti predloge kurativnih ukrepov,
 • priprava medletnih in letnih poročil o doseganju planiranih nefinančnih ciljev skupine HSE,
 • spremljanje in preučevanje trenutno veljavne zakonodaje iz področja dela,
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • mentorstvo in prenos znanj.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana in po drugih enotah družbe.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da svojo vlogo z življenjepisom in dokazili oddate izključno preko spletne strani https://www.hse.si/sl/aktualno/karierne-priloznosti/ do vključno 31. 5. 2020.

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

 

Spletna prijava


Izberite zadnjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s seznama

Dopolnjeno število let skupne delovne dobe (po podatkih iz ZPIZ-a)


Kje ste nabirali delovne izkušnje


Znanje jezikov

Računalniška znanja