Zaposlitveni oglas – Investicijski kontroler

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

Ljubljana, 07. 05. 2020

∞ Rad/-a imam številke. Z veliko ničlami.

∞ Matematika je bila moj najljubši predmet.

∞ Analiziranje podatkov in ustvarjanje informacij (ne kontrola! J) je moja strast.

∞ Kontroling je v podporo poslovodstvu in s pravimi in pravočasnimi informacijami odločilno vpliva na poslovanje in rezultate družbe.

∞ Prepričan-a sem, da s sodelovanjem dosežemo več.

∞ Uživam v raziskovanju in učenju novih stvari.

Če se »podpišete« pod zgornje, ste pravi sodelavec / sodelavka za naš tim.

Medse vabimo strokovnjaka:

 • ki ima vsaj 5 let izkušenj na vsaj enem izmed naslednjih področij: ocenjevanje investicijskih potreb ali investicijske vrednosti projekta, vrednotenje investicij, vrednotenje investicijskih odločitev, vrednotenje podjetij, izdelava investicijskih programov,
 • uživa v delu v timu, je komunikativen, natančen, sistematičen  in analitičen ter samoiniciativen.
 • ki zna svoje delo predstaviti v vsaj enem tujem jeziku.
 • z ekonomsko ali s tehnično izobrazbo 7.stopnje,
 • ki je morda imetnik licence »Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij«.

In kaj bodo glavne naloge našega novega sodelavca/-ke?

 • Preveritev ustreznosti investicijske vrednosti projekta na podlagi že izdelane investicijske ali druge projektne dokumentacije,
 • izdelava ali preveritev ekonomskega modela investicijskega projekta vključno z oceno WACCa investicijskega projekta,
 • evidentiranje ključnih parametrov in izdelava Monte Carlo analize investicijskega projekta,
 • izbor ključnih kazalnikov investiranja (KPI) in redno ažuriranje sistema za njihovo spremljanje, preverjanje in nadzor,
 • priprava predloga nabora investicijskih projektov za potrebe priprave poslovnega in razvojnega načrta skupine HSE,
 • redno spremljanje investicijskega projekta v vseh fazah razvoja do zaključka izvedbe projekta, ugotavljanje odmikov, evidentiranje razlogov za odmike in predlaganje ukrepov,
 • redno ažuriranje nabora (ne) potrjenih investicijskih projektov skupine HSE ter
 • sodelovanje ali izdelava cenilnih poročil za potrebe računovodskega poročanja ali poslovnih odločitev skupine HSE.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana in po drugih enotah družbe.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da svojo vlogo z življenjepisom in dokazili oddate izključno preko spletne strani https://www.hse.si/sl/aktualno/karierne-priloznosti/ do vključno 31. 5. 2020.

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

 

Spletna prijava


Izberite zadnjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s seznama

Dopolnjeno število let skupne delovne dobe (po podatkih iz ZPIZ-a)


Kje ste nabirali delovne izkušnje


Znanje jezikov

Računalniška znanja