VABILO TRGOVCEM

Ljubljana, 1. 9. 2023

Holding Slovenske elektrarne je največja slovenska energetska skupina z več kot dvajsetletno tradicijo in ugledom. Naša dejavnost sledi tržnim trendom, smo nosilec znanja na svojem področju ter zanesljiv poslovni partner doma in v tujini. Proizvedemo več kot 85 % obnovljive energije v Sloveniji in poganjamo več kot 55 % slovenskega gospodarstva in gospodinjstev. V HSE poganjamo vaš svet. Skupaj z vami ga lahko poganjamo še uspešneje.

VABILO TRGOVCEM Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 Vabimo kandidate (-ke) na več prostih delovnih mest na področju trgovanja z električno energijo. Delo v trgovanju pokriva trgovanje v državah zahodne, osrednje in JV Evrope, sklepanje poslov s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, planiranje in optimizacijo proizvodnje, pripravo ponudb za nakup in prodajo električne energije, usmerjanje analitike in sodelovanje pri pripravi modelov za podporo odločitvam pri trgovanju.

K prijavi vabimo kandidate z različnimi nivoji izkušenj ter znanj, in sicer:

 TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA (24/7)

Je delovno mesto, na katerega se lahko prijavijo kandidati brez delovnih izkušenj, vendar z zanimanjem za proces delovanja proizvodnje električne energije in trga električne energije. Tekom poskusnega obdobja pričakujemo, da boste razumeli proces planiranja in optimizacije proizvodnih enot skupine ter da boste sodelovali pri trgovanju z električno energijo v državah zahodne, osrednje in JV Evrope na borzah z električno energijo, neposredno s partnerji ali preko posrednikov (»brokerjev«).
Delo poteka v več izmenah 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Vaše prednosti pri prijavi so:

 • napredno znanje uporabe Excela
 • sposobnost prevzemanja in obvladovanja tveganj
 • dobro razvite matematično / analitične sposobnosti
 • hitro sprejemanje odločitev v stresni situaciji

 TRGOVEC

Je delovno mesto, na katerega se lahko prijavijo kandidati brez delovnih izkušenj. Tekom  poskusnega obdobja pričakujemo samostojno izvajanje nakupnih in prodajnih poslov, razumevanje predstavljene vsebine in sodelovanje pri rednih delovnih procesih.  Delo poteka v dopoldanskem času na sedežu družbe.

Vaše prednosti pri prijavi so:

 • osnovno poznavanje delovanja trga z električno energijo in vplivnih dejavnikov
 • osnovno poznavanje delovanja proizvodnih enot električne energije
 • napredno znanje uporabe Excela
 • sposobnost obvladovanja večje količine podatkov
 • sposobnost hitrega odločanja
 • dobro razvite matematično/analitične sposobnosti

SENIOR TRGOVEC

Delovno mesto je za kandidate, ki že poznajo trgovanje z električno energijo, plinom ali podobnimi energenti. Tekom poskusnega obdobja pričakujemo, da samostojno sklepate posle, pripravljate in izvajate trgovalne strategije, pripravljate in obdelujete podatke za podporo odločitvam pri trgovanju, izvajate samostojne analize, upravljate portfelj trgovanja in spremljate globalne trge energentov.

Vaše prednosti pri prijavi so:

 • poznavanje delovanja trgov z električno energijo, plinom ali povezanimi energenti,
 • »dihanje« s trgi in njimi povezanimi dejavniki
 • napredno znanje Excela ali drugih programskih jezikov
 • sposobnost urejanja večje količine podatkov
 • dobro razvite komunikacijske in predstavitvene sposobnosti

 UPRAVLJALEC PORTFELJA

Delovno mesto je za kandidate, ki že imajo večletne izkušnje na področju trgovanja in upravljanja portfelja z električno energijo ali drugimi energenti. V času poskusnega obdobja pričakujemo, da samostojno izvajate delovne procese in postavljate nove strategije trgovanja z izvajanjem kalkulacij in napovedovanju cen ter usmerjate analitike pri razvoju modelov za podporo odločitvam pri trgovanju.

Vaše prednosti pri prijavi so:

 • demonstrirano poznavanje delovanja trgov z električno energijo, plinom ali povezanimi energenti,
 • široko poznavanje metod analize trgov,
 • napredno znanje Excela in/ali drugih programskih jezikov
 • demonstrirano poznavanje/spremljanje zakonodaje oz. pravil trga (bilančna shema, vozni redi, …)
 • demonstrirana sposobnost organizacije in koordinacije dela preko predstavitve dosedanjih dosežkov, priporočil, …
 • izkazana motivacija za nenehni razvoj; predstavitev idej, ki bi jih želeli realizirati

Delo bo potekalo na sedežu družbe HSE, z možnostjo dela od doma. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter 6-mesečnim poskusnim delom.

Ponujamo vam:  delo v dinamičnem delovnem okolju z raznolikim kolektivom, hibridnim načinom dela, izkušenimi mentorji za lažji začetek, prožnim delovnim časom, priložnostjo za razvoj in karierno napredovanje, nagradami za delovno in poslovno uspešnost, pokojninskim varčevanjem, nadstandardnim zdravstvenim in kolektivnim nezgodnim zavarovanjem, možnostjo brezplačnega parkiranja, ukrepi Družini prijaznega podjetja, sadjem v pisarni, neomejeno količino kave in čaja in še čim.

Delo v naši družbi poganja Slovenijo. In dobra energija naših strokovno podkovanih ekip poganja karierni razvoj naših zaposlenih. Pridružite se nam in združite moč svojega znanja in izkušenj z uspešno energijo družbe HSE!

Vlogo z življenjepisom in dokazili oddajte izključno preko “spletne prijave” do vključno  30. septembra 2023 s pripisom, za katero delovno mesto se zanimate (rubrika: delovne izkušnje).

Spletna prijava


Izberite zadnjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s seznamaNaložite lahko datoteke do skupne velikosti 15 Mb.