ŠTUDENTSKO DELO

Zaključujete študij 2. bolonjske stopnje in ste na začetku svoje karierne poti? Vas zanima delovanje svetovnih trgov z energenti, pri tem pa ste še analitični, natančni in hitri. Imate aktiven študentski status? Vabimo vas v mlado in ambiciozno ekipo, ki je usmerjena v mednarodno okolje.

 Iščemo

ŠTUDENTE/KE ZA DELO V SLUŽBI TRGOVANJA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

 Od vas pričakujemo:

 • visoko razvite logično-analitične sposobnosti,
 • napredno znanje Excel-a,
 • znanje angleškega jezika,
 • zanimanje za področje trgovanja z energenti ter finančne trge,
 • samostojnost, natančnost, ciljno usmerjenost in samoiniciativnost,
 • status študenta (absolvent / zaključni letnik 2. bolonjske stopnje).

Naloge, ki jih boste opravljali:

 • spoznavanje in izvajanje operativnih del v procesu trgovanja,
 • seznanitev s potekom trgovanja z električno energijo ter sistemi za nakup čezmejnih prenosnih zmogljivosti,
 • seznanitev s sistemom, ki ga uporabljamo za trgovanje in uporaba le-tega,
 • sodelovanje pri pripravi strategij trgovanja,
 • priprava poročil in preprostih analiz o trgovanju,
 • priprava preprostih izračunov različnih produktov električne energije v Excelu.

Zaželeno je, da ste študent zaključnega letnika (absolvent) Fakultete za matematiko in fiziko Ekonomske fakultete,  Fakultete za računalništvo in informatiko, ali druge tehnične smeri.

Kraj opravljanja dela je na sedežu družbe HSE d.o.o. v Ljubljani. Študentsko delo poteka praviloma v okviru delovnega časa družbe.

V kolikor se izkaže obojestranski interes sodelovanja, vam ponujamo redno delovno razmerje.

Če vas torej zanimajo vsebinske analize in napovedovanja trendov cen na trgih električne energije in povezanih surovinskih trgih, vas vabimo k prijavi na povezavi: PRIJAVA NA ŠTUDENTSKO DELO | HSE