Samostojni notranji revizor (m/ž)

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

Ljubljana, 17.11.2021

V službo notranje revizije vabimo dinamično, samostojno in odgovorno strokovno usposobljeno osebo na delovno mesto

SAMOSTOJNI NOTRANJI REVIZOR (m/ž)

 Vaše naloge bodo obsegale načrtovanje in izvajanje notranje revizijskih pregledov in svetovalnih poslov v družbi in skupini HSE, poročanje o rezultatih revizije in podajanje priporočil za izboljšanje notranjih kontrol, sodelovanje v notranje revizijskih skupinah, sodelovanje pri pripravi dolgoročnega in letnega načrta dela službe notranje revizije, redno spremljanje izvajanja notranje revizijskih priporočil.

Pogoj za kandidaturo je najmanj 2. bolonjska stopnja ekonomske, pravne, tehnične ali druge ustrezne smeri ter 5 let delovnih izkušenj. Pričakujemo, da imate pridobljen strokovni naziv (preizkušeni notranji revizor, državni notranji revizor ali CIA), znanje enega tujega jezika ter napredno znanje dela na računalniku.

Zaželene osebnostne lastnosti: visoka stopnja osebne integritete, zanesljivost, natančnost, sposobnost analitičnega razmišljanja in razmišljanja izven okvirov, sposobnost timskega dela, komunikativnost, samoiniciativnost, proaktivnost in usmerjenost k ciljem.

Delo bo potekalo po dogovoru (Ljubljana, Šoštanj, Maribor ali Nova Gorica) in po potrebi tudi na drugih lokacijah v skupini HSE. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da svojo vlogo z življenjepisom in dokazili oddate izključno preko spletne strani https://www.hse.si/sl/aktualno/karierne-priloznosti/ do vključno 30. 11. 2021.

Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.

Spletna prijava


Izberite zadnjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s seznama

Dopolnjeno število let skupne delovne dobe (po podatkih iz ZPIZ-a)


Kje ste nabirali delovne izkušnje? Najprej vpišite zadnje delovno mesto.


Znanje jezikov

Računalniška znanja


Priloge (spremno pismo, CV, kopija spričevala / diplome)

V polje "Priloga 1" lahko naložite datoteko do velikosti 10 Mb, v polja od "Priloga 2" do "Priloga 5" pa datoteko v velikosti 2,5 Mb.