PROJEKTI / OSMOSE

OSMOSE

Projekt OSMOSE je mednarodni raziskovalni projekt, financiran v sklopu evropskega programa Obzorje 2020. Sodelujoči v okviru projekta iščejo in preizkušajo nove rešitve za uspešen prehod na večji delež proizvodnje električne energije iz nestabilnih obnovljivih virov energije. V projektu, ki bo trajal štiri leta, sodeluje 33 partnerjev iz devetih evropskih držav in različnih panog (sistemski operaterji, raziskovalne institucije ter tržni udeleženci). Projekt je ocenjen na 28,3 mio €, delež EU pa znaša 21,9 mio €.

Pri iskanju rešitev je rdeča nit prepoznavanje in razvoj prožnosti znotraj obstoječega elektroenergetskega sistema, ki bosta omogočala stroškovno učinkovito podporo konvencionalnih elektrarn ter hranilnikov energije nestabilnim obnovljivim virom električne energije. V tem smislu je bil sestavljen tudi akronim OSMOSE, ki je okrajšava za »Optimal System-Mix Of flexibility Solutions for European Electricity«.

V sklopu projekta bodo izvedene štiri demonstracije, podprte s predhodnimi raziskavami in simulacijami. HSE je udeležen v eni izmed demonstracijskih skupin, ki išče prožnosti v obliki sodelovanja dveh sosednjih sistemov ter konvencionalnih proizvodnih enot. Gre za iskanje priložnosti trgovanja blizu realnega časa s pomočjo t. i. »FlexEnergy« ponudb, katerih izvajanje bi nadzorovali sistemski operaterji.

HSE kot lastnik in upravljalec proizvodnih virov električne energije, med katerimi je približno polovica iz obnovljivih virov, vidi v projektu velik potencial, kako lahko v Sloveniji z izkoriščanjem inovativnih pristopov pripomore k ohranjanju sigurnosti, stabilnosti in zanesljivosti domačega sistema, ki smo jih vajeni, ob vključevanju čim večjega deleža nestabilnih obnovljivih virov energije.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n° 773406.