/ Izvedba zunanje presoje sistema vodenja v družbah skupine HSE