/ Izdelava modelov za izvajanje dinamičnih simulacij