HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Reka Drava je ena najbolj energetsko izkoriščenih rek na svetu, skoraj 100 %.

Več

Novice: Januar 2016

29. 1. 2016
Premogovnik Velenje se kljub zelo zahtevnim razmeram, v katerih se nahaja, zaveda, da so znanje in izkušnje v času hitrih sprememb izjemno pomembni. Podjetje še posebno pozornost namenja kadrom, kar dokazuje s štipendiranjem dijakov in z – za nemoten delovni proces –...
8. 1. 2016
Računsko sodišče RS je na svoji spletni strani objavilo Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6. Vsi izkazani popravljalni ukrepi so bili ocenjeni kot zadovoljivi. Na HSE to smatramo ...