HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Od vse proizvedene energije v skupini HSE je 47 % hidroenergije in 53 % termoenergije.

Več

Novice: Avgust 2015

28. 8. 2015
25. redne seje Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v petek, 28. avgusta 2015, se je udeležilo 99,5 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so na seji Skupščine sprejeli letno poročilo Skupine Premogovnik Velenje ter se seznanili z revizorjevim poro...
27. 8. 2015
Termoelektrarna Šoštanj nadaljuje pogovore o predlogu nove pogodbe o dobavi toplotne energije. Na pogovorih o predlogu nove pogodbe za oskrbo Šaleške doline s toplotno energijo, ki so med Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) in Komunalnim podjetjem Velenje (KPV) potekali ...
25. 8. 2015
Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v torek, 25. 8. 2015, v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje sprejel sklep, da nadzorni svet ne sprejema umika izjave člana uprave za prestrukturiranje Borisa Štefančiča o odpovedi ...
12. 8. 2015
Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ), družba skupine HSE, je v prvih sedmih mesecih proizvedla 2.040 GWh električne energije. V zadnjem obdobju, ko je bila potreba po električni energiji zaradi vročine še večja, se je proizvodnja iz termoelektrarn povečala za 30 odstotkov –...