HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Termoelektrarna Šoštanj proizvede povprečno tretjino porabljene električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: April 2015

22. 4. 2015
Nadzorni svet Premogovnika Velenje se je danes, 22. aprila 2015, v prostorih upravne stavbe družbe sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil s poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventn...
2. 4. 2015
Na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2014 je Uprava Premogovnika Velenje z dnem 16. 3. 2015 ugotovila kapitalsko neustreznost družbe na dan 31. 12. 2014, kar je po kriteriju 2. točke 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP eden od formalnih zakonskih razlogov...