HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: November 2015

30. 11. 2015
Odzivamo se na današnji zbor delavcev Dravskih elektrarn Maribor d. o. o. (DEM), na katerem so bila zaposlenim v tej družbi predstavljena številna napačna dejstva, osnovana na zavajanjih, polresnicah in neresnicah, predvsem pa na populizmu predsednika sveta delavcev ...
25. 11. 2015
Holding Slovenske elektrarne (HSE), lastnik Termoelektrarne Šoštanj d. o. o. (TEŠ), je za novega direktorja TEŠ s 1. 12. 2015 imenoval mag. Armana Koritnika. Koritnik je bil na mesto direktorja TEŠ z mandatom štirih let kot najbolj kompetenten kandidat izbran s pomoč...
25. 11. 2015
Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d. o. o. in Slovenski državni holding (SDH) sta prejšnji teden sprejela Razvojni načrt družbe in skupine HSE. Razvojni načrt (RN) predstavlja temeljne srednjeročne razvojne usmeritve skupine HSE za petletno obdobje (2016-20...
19. 11. 2015
V sredo, 18. novembra 2015, je v prostorih upravne stavbe Premogovnika Velenje potekala redna seja Nadzornega sveta Premogovnika Velenje. Na njej so člani nadzornega sveta na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na osnovi 16. člena Statuta družbe ...