HSE         MODRA ENERGIJA         MODRI JAN         MODRA GENERACIJA         POZITIVNA ENERGIJA         CENTER ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST
Ali doma pazite na porabo električne energije?
Da.
Ne.
Poskušamo po svojih močeh.
Rezultati
Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije v Sloveniji.

Več

Novice: Julij 2014

17. 7. 2014
Generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik Uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec in direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Peter Dermol so v četrtek, 17. julija 2014, podpisali aneks št. 2 k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu ele...
10. 7. 2014
V sredo, 9. julija 2014, so se nadaljevala pogajanja med Upravo Premogovnika Velenje, Holdingom Slovenske elektrarne, Termoelektrarno Šoštanj in pogajalsko skupino stavkajočih PV. Vsi sodelujoči so se zavzeli za čimprejšnje končanje stavke. Dogovorili so se, da bodo ...
6. 7. 2014
Družba HSE je, glede na to, da je večinski lastnik družb PV in TEŠ, močno zainteresirana, da se stavka rudarjev Premogovnika Velenje zaključi in da se vzpostavijo taki odnosi med deležniki, ki bodo omogočili izvajanje osnovnih dejavnosti obeh družb. Ob tem moramo pon...
3. 7. 2014
Na Holdingu Slovenske elektrarne, večinskemu delničarju Premogovnika Velenje d. d. (PV) je danes potekal sestanek, ki so se ga udeležili generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik uprave PV Ivan Pohorec in predsednik nadzornega sveta Premogovnika Velenje Jože Ka...
2. 7. 2014
– Danes so v Krškem direktorji družb GEN energija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. (SEL) in Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) podpisali Pogodbo o odsvojitvi dela poslovnega deleža v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. (HESS). HESS bo tako...
1. 7. 2014
V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanja v velenjskem premogovniku, kjer je del zaposlenih začel s t.i. spontano stavko. Uradnih stavkovnih zahtev na HSE še nismo prejeli, zato jih ne moremo komentirati. Dejstvo je, da je Premo...